print logo

Vann som regulator i biogeokjemisk kretsløp

Vanndamp er en sentral og regulerende faktor for mange av kildene, reservoarene, omdannings og transportmekanismene for sporelementene som utgjør det biokjemiske kretsløpet.

Om gruppen

Meteorologene og oseanografene ved instituttet har et nært samarbeider for kunnskapen om betydningen av vannet i alle sine former (damp, flytende væske, fast (is)) i det biogeokjemisk kretsløpet, og hvordan kretsløpet påvirker utbredelsen og sirkulasjonen av vann i atmosfæren. Deltagerne er med i internasjonal forskning på sentrale punkt i vannet kretsløp, og har gjennom flere år studert atmosfærekjemi og aerosol-sky fysikk så vel som transport i havene og atmosfæren.

Gruppen Vann som regulator i biogeokjemisk kretsløp er av MN-fakultetet utnevnt til Utviklingsmiljø som er en annerkjennelse av de gode tradisjonene innen atmosfærekjemi og oseanografi.

Les mer om utviklingsmiljøet på de engelske sidene.

Publisert 15. nov. 2010 14:45 - Sist endret 17. mar. 2011 23:27