English version of this page

Elektronmikrosonde laboratoriet

Laboratoriet utfører in-situ mikroanalyse av hoved- og sporelementer i mineraler og andre faste stoffer.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Utstyr

  • Cameca SX100 elektronmikrosonde med 5 bølgelengdedispersive spektrometere (inklusive stor krystaller for sporelementanalyse og PC krystaller for måling av lette elementer fra Be til O). Sekundærelektron, elektron-backscatter og katodeluminiescens detektorer, optisk system. Installert i 2002, oppgradert i 2010.
  • Energidispersivt analysesystem (SSD, N2-fri) fra Bruker (med lett-element vindu, deteksjon av elementer fra C), installert i 2010.

Prepareringsutstyr

Emneord: Elektronmikrosonde
Publisert 21. des. 2010 13:37 - Sist endret 10. juli 2015 13:29