Forskningsfartøyene - tilgang og bruk

Oslofjorden til forskning og undervisning: på tokt med F/F Trygve Braarud.

F/F Trygve Braarud (Foto: UiO).

Universitetet i Oslo har to fartøy. I Oslofjorden bruker instituttet hovedsakelig det største, F/F Trygve Braarud, til forskningen som foreksempel i prosjektet PES, og undervisning i fjordfysikk, fjernmåling og marin (paleo)økologi. Fartøyet brukes til å samle inn prøver og data både fra vannet og sjøbunnen.

Vi mener det er svært viktig at studentene ikke bare lærer om naturen fra lærebøker og  i klasserommet, men at de med egne øyne og ut fra egne målinger får erfare hvordan virkeligheten arter seg. Studentene lærer  å analysere resultatene, men også å studere endringene i miljøforholdene over tid. Tokt på fjorden inngår derfor i undervisningen på alle nivåer i kurs som omfatter

Fartøyet brukes også i feltbasert masteroppgaver og ph.d-studier.

Publisert 13. feb. 2011 13:12 - Sist endret 16. mar. 2011 13:03