Forskningsfartøyene ved UiO - tilgang og bruk

Forskning og undervisning i fysisk oseanografi ved Institutt for geofag på Oslo-fjorden: på tokt med UiO forskningsfartøyet F/F Trygve Braarud.

Forskningsfartøyet F/F Trygve Braarud, det største av to forskningsskip ved MN-fakultetet, UiO. Foto: Universitetet i Oslo

Forskningsfartøyet F/F Trygve Braarud, det største av to forskningsskip ved MN-fakultetet, UiO. Foto: Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har to fartøy. I Oslofjorden bruker Institutt for geofag hovedsakelig det største, F/F Trygve Braarud, til forskningen som foreksempel i prosjektet PES, og undervisning i fjordfysikk, fjernmåling og marin (paleo)økologi. Fartøyet brukes til å samle inn prøver og data både fra vann og sjøbunn.

Det er viktig at studentene ikke bare lærer om naturen fra lærebøker og i klasserommet, men at de med egne øyne og ut fra egne målinger får erfare hvordan virkeligheten arter seg. Studentene lærer å analysere resultatene, men også å studere endringene i miljøforholdene over tid. Tokt på fjorden inngår derfor i undervisningen på alle nivåer i kurs som omfatter:

F/F Trygve Braarud brukes også i feltbaserte masteroppgaver og i forskningen til phd-studenter.

Publisert 13. feb. 2011 13:12 - Sist endret 27. okt. 2017 13:04