ICPMS laboratoriet

Laboratoriet analyser isotopforhold i faste stoffer og løsninger.

Foto:UiO

Utstyr

  • Nu Plasma HR multikollektor induktivt koblet plasmakilde massespektrometer (MC-ICPMS).
  • NewWave Research LUV213 laser mikrosonde
  • Perifer utrustning for analyse av løsninger
  • Kjemilaboratorium for oppløsning og kjemisk separasjon av prøver
  • Mineralseparasjons laboratorium
  • Utstyr for forbehandling av prøver 
Publisert 21. des. 2010 13:44 - Sist endret 3. jan. 2014 20:17