Organisk geokjemi laboratoriet

Laboratoriet analyser organiske komponenter i olje og miljøprøver.

Foto: UiO

Utstyr

  • Latroscan MK-5 TLC-FID (tynnsjiktskromatograf- flammeionisasjonsdetektor)
  • Varian 3700 GC-FID (gasskromatograf m/flammeionisasjonsdetektor) m/pyrolyse-enhet (flash- og MSSV-)
    • Varian 3500 GC-FID
    • Varian 3380 GC-FID m/autosampler (m/SPME-mulighet)
    • Varian 3800 GC-FID m/autosampler
  • Fisons MD800 GC-MS (gasskromatograf-massespektrometer)
  • Nikon Microphot-SA mikroskop utstyrt for mikrotermometri og epi-fluorescens.
Emneord: Organisk geokjemi
Publisert 21. des. 2010 16:29 - Sist endret 3. jan. 2014 20:20