print logo

Scanning elektronmikroskop laboratoriet

Instrumentet avbilder geologiske materialer (mineraler, fossiler) med høy oppløsning og utfører semikvantitativ analyse av mineraler.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Utstyr

  • JEOL JSM 6460LV scanning elektron mikroskop
  • LINK INCA EDS energidispersivt røntgenanalyse system med Mapping fasiliteter
  • Gatan MiniCL
  • Gatan MonoCL3

Prepareringsutstyr

  • Karbon pådamper Cressington 208C (felles med Elektron Mikrosonde laboratoriet).
  • Gullpådamper: Quorum Q150R S
Publisert 21. des. 2010 16:56 - Sist endret 7. feb. 2014 13:41