Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Fagutvalget består av valgte studenter som fremmer geofag-studentenes interesser både faglig og sosialt, og er kontakt- ledd mellom studentene og instituttet.

Livet rundt studiene ved MN

Studentorganisasjoner

  • gaa-logo GÆA NORVEGICA

    GÆA er en studentforening ved Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Foreningen ble stiftet allerede i 1935 og samler geostudentene sosialt.

  • nimbus Klimaforeningen Nimbus

    Klimaforeningen Nimbus er en forening for studenter i klimarelaterte geofag, først og fremst innenfor hydrologi, meteorologi, oseanografi og naturgeografi. Nimbus er betegnelsen på en regnsky, og er dermed et sentralt begrep innenfor alle fagretningene.

  • spe_logo SPE Oslo Student Chapter

    Society of Petroleum Engineers - Oslo Student Chapter, er en forening for studenter i petroleumsrelaterte fag ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Felles for alle studenter ved UiO

Arrangementer ved UiO

24 mars
10:03, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
24 mars
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern
26 mars
27 mars
12:15, SiO kursrom, 2.etg Frederikkebygningen - Karrieresenteret ved UiO
28 mars
12:15, SiO Kursrom, 2.etg Frederikkebygningen - Karrieresenteret ved UiO

Velferdstilbud

Livet som student er mer enn studiene, se tilbud du kan benytte deg av som UiO student.

Utfordringer i studiehverdagen?

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan lette studiehverdagen din.