print logo

Aktuelt

Aktuelle saker

 • vulkan-lava-tom-andersen NFRs rapport med oppfølgingsplan etter geofag evalueringen er klar 22. jul. 2014 11:33

  I juli 2014 ble Norges forskningsråds rapport med oppfølgingsplan etter geofagevalueringen fra 2011 klar. En gruppe samensatt med representanter fra fagmiljøene har i rapporten kommet med anbefalinger til tiltak som støttes opp i en nasjonal plan for utvikling av de norske geofagmiljøene.

 • liten Etter- og videreutdanning i geofag - Geofag i skolen – Naturkatastrofer 30. jun. 2014 10:11

  Er du eller kjenner du noen som er lærer i geofag på videregående skole? Studieåret 2014/15 tilbyr Institutt for geofag, UiO emnet Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere – Naturkatastrofer (GEO2920V). Emner som inngår i geofag i skolen programmet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning. Søknadsfristen er 1. august.

 • inngang-zeb-bygning CEED i nye lokaler fra juli 27. jun. 2014 15:55

  Etter å ha holdt til midlertidig i Fysikk-bygningen, kan nå Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) flytte inn i nye lokaler i ZEB-bygningen, Nedre Blindern. Merk at CEED får både ny besøksadresse og postadresse.

 • success-annual-report-2013 Årsrapport SUCCESS 2013 – Forskning på CO2-lagring bestod midveisevaluering fra NFR 27. jun. 2014 15:45

  Institutt for geofag er en av samarbeidspartnerne i SUCCESS senteret - SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy. SUCCESS er et av de norske Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Hovedformålet med senteret er å samle tilstrekkelig kunnskap til å lagre CO2 i bakken, trygt og permanent. Nå er senterets årsrapport tilgjengelig på nett.

Arrangementer