print logo

Aktuelt

Aktuelle saker

 • customlogo Seismiologisk undersøkelser av Barentshavet sommeren 2014 12. sep. 2014 12:53

  Denne sommeren i juli og august hadde flere geofysikere en interessant sommerjobb i Arktis. Forskere fra flere forskningsinstitusjoner deltok i et tokt på forskningsskipet Haakon Mosby over flere uker for å kartlegge den geologiske strukturen i jordoverflaten under Barentshavet. I undersøkelsen deltok forskerne Alexander Minakov og Nina Lebedeva-Ivanova fra Senter for Jordens utvikling og dynamikk, UiO.

 • vulkan-lava-tom-andersen NFRs rapport med oppfølgingsplan etter geofag evalueringen er klar 22. jul. 2014 11:33

  I juli 2014 ble Norges forskningsråds rapport med oppfølgingsplan etter geofagevalueringen fra 2011 klar. En gruppe samensatt med representanter fra fagmiljøene har i rapporten kommet med anbefalinger til tiltak som støttes opp i en nasjonal plan for utvikling av de norske geofagmiljøene.

 • liten Etter- og videreutdanning i geofag - Geofag i skolen – Naturkatastrofer 30. jun. 2014 10:11

  Er du eller kjenner du noen som er lærer i geofag på videregående skole? Studieåret 2014/15 tilbyr Institutt for geofag, UiO emnet Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere – Naturkatastrofer (GEO2920V). Emner som inngår i geofag i skolen programmet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning. Søknadsfristen er 1. august.

 • inngang-zeb-bygning CEED i nye lokaler fra juli 27. jun. 2014 15:55

  Etter å ha holdt til midlertidig i Fysikk-bygningen, kan nå Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) flytte inn i nye lokaler i ZEB-bygningen, Nedre Blindern. Merk at CEED får både ny besøksadresse og postadresse.

Arrangementer

 • Ungforsk 2014 23. sep. 2014 00:00

  Ungforsk arrangeres i år av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Det blir både inspirasjonsshow, workshops, foredrag mm. Institutt for geofag stiller under temaet Bærekraftige energisystemer. med tre foredrag om hvordan vi kan forstå klimaet.