Finn fram til Institutt for geofag

Det meste av Institutt for geofag sin virksomhet er lokalisert i Geologibygningen på Blindern, mens Seksjon for meteorologi og oseanografi er å finne i CIENS i Forskningsparken. CEED er i ZEB-bygningen kort fra Geologi bygningen. GEO-PGP holder til i Fysikk bygningen.

Instituttets ekspedisjon finner du i første etasje i Geologibygningen. Studieadminstrasjonen er i 2. etasje.

Offentlig transport; T-bane

Fra Oslo sentrum til Blindern T-banestasjon. Du kan ta T-banens linje 3 mot Sognsvann, linje 5 mot Storo (vestgående) eller linje 4 Ringen.

Geologibygningen, Nedre Blindern

Gå fra T-banestasjon rett ut Blindernveien i retning campus og hold til høyre langs med den første store bygningen på høyre hånd (Helga Engs hus). Hold deretter til venstre på neste vei som er Sem Sælands vei, og du finner oss i andre bygningen på venstre hånd.

Hovedinngangen er fra Sem Sælands vei, se kart.

CIENS-bygningen i Forskningsparken CIENS-bygningen i Forskningsparken. Foto: N.R. Sælthun, UiO.

CIENS, Forskningsparken

Gå over gangbrua på Blindern T-banestasjon og gå stien til høyre. Følg skilt til Forskningsparkens hovedinngang. Hold til høyre gjennom inngangspartiet bort over svalegangen og opp en trapp til Plan 4.

Nærmere veibeskrivelse

Se Ruter; reiseplanlegger

 

Bil - Parkering

Geologibygningen

Gjester til Geologibygningen får tidsbegrenset parkeringsstillatelse ved å henvende seg til ekspedisjonen ved Institutt for geofag.

Adkomst til Universitetet og parkeringsbestemmelser er beskrevet på Universitetets sider.

CIENS

Gjester til CIENS-bygningen kan parkere i parkeringshuset til Forskningsparken.

 

Fly og flytog

Ankommer du med med fly til Gardermoen, tar du flytoget til Oslo S eller Nasjonaltheateret stasjon.

Fra begge stasjonene tar du enkelt offentlig transport dvs T-banen videre.

 

Besøksadresser

Geologibygningen

Sem Sælands vei 1 (kart)
Blindern, 0371 Oslo

CIENS-bygningen

Forskningsparken
Bygning H, plan 3
Gaustadalleen 21 (kart)
0349 Oslo

ZEB-bygningen

Sem Sælands vei 2A (kart),
Blindern, 0371 Oslo

Fysikkbygningen

Sem Sælands vei 24, 4. etasje (kart),
Blindern, 0371 Oslo