Lokalt arbeidsmiljøutval - LAMU

På denne nettsida finn du mandat, innkallingar og referat frå Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) ved Institutt for geofag.

Samansetninga av LAMU for 2017 er lista opp under.

 

Leiar LAMU: Anne Cathrine Modahl (arbeidsgjevarsida)

LAMUs samansetning:

Frå arbeidstakarsida:

Frå arbeidsgjevarsida:

Studentrepresentant:

  • Alexandra Emhjellen med Christina Eide som vara

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.