Lokalt arbeidsmiljøutval - LAMU

På denne nettsida finn du mandat, innkallingar og referat frå Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) ved Institutt for geofag.

Samansetninga av LAMU for 2016 er lista opp under.

 

Leiar LAMU: Helge Hellevang  (arbeidstakersida)

LAMUs samansetning:

Frå arbeidstakarsida:

Frå arbeidsgjevarsida:

Studentrepresentant:

  • Øystein Seim Solaas