Kontakt Institutt for geofag

Kontakt

Besøksadresse. Geologibygningen, Sem Sælands vei 1 (kart)
Nedre Blindern, 0371 Oslo

Postadresse: Institutt for geofag,
Boks 1047 Blindern, 0316 Oslo

Telefon: 22 85 66 56
Telefaks: 22 85 42 15

E-post: geosciences@geo.uio.no

Studier

Åpningstid: tirs-torsdag:12.00-14.30 (fredag stenger vi 14.00)
Telefon: 22 85 66 49

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs)
 

Besøksadresse: CIENS-bygningen, Forskningsparken, Bygning H, plan 3
Gaustadalleen 21 (kart), 0349 Oslo

Postadresse: Institutt for geofag
Boks 1022 Blindern, 0315 Oslo

Telefon: 22 85 58 15
Telefaks: 22 85 52 69

Seksjon for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) / SFF

Besøksadresse. ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2A (kart),
Blindern, 0371 Oslo

Postadresse: Postboks 1028 Blindern, 0315 Oslo

Telefon: 22 85 40 97
Telefaks: 22 85 42 15

E-post: ceed-post@geo.uio.no

Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP)

Besøksadresse. Fysikkbygningen, 4. etasje,
Sem Sælands vei 24 (kart), Blindern, 0371 Oslo

Postadresse: Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo

Telefaks: 22 85 51 01

E-post: pgp-post@fys.uio.no

Fakturaadresse

Sentralbord ved UiO

Telefon: 22 85 50 50