Ledelsen ved Institutt for geofag

Instituttleder:

Brit Lisa Skjelkvåle

Nestleder:

Annik M. Myhre

Kontorsjef:

Anne Cathrine Modahl

 

Om ledelsen:

Instituttleder er Institutt for geofags øverste leder, og er Brit Lisa Skjelkvåle fra 2013. Med seg i ledelsen har hun professor Annik M. Myhre som er utdanningsleder og stedfortreder for instituttleder. Instituttleder er en åremålsstilling.

Kontorsjefen er leder for det teknisk-administrative arbeidet ved Institutt for geofag, og er Anne Cathrine Modahl.

 

Publisert 31. jan. 2011 11:32 - Sist endret 4. aug. 2016 12:52