Program- og undervisningsutvalg (PUU)

Institutt for geofag har et kombinert programråd og undervisningsutvalg.  Program- og undervisningsutvalget (PUU) består av medlemmer fra vitenskapelig stab, samt to studentrepresentanter.

Sammensetningen av utvalget for 2016 finner du under.

Leder: Annik M. Myhre, professor

Programråds- og undervisningsleder:

  • Professor Annik M. Myhre

Vitenskapelig tilsatte*:

  • Professor Jens Jahren (ansvarlig for masterprogrammet)
  • Førsteamanuensis Thomas Schuler (ansvarlig for bachelorprogrammet)
  • Professor Elisabeth Alve
  • Professor Terje Koren Berntsen
  • Professor Hans Arne Nakrem (NHM)

Varamedlemer:

Vitenskaplige ansatte: Håkon Austrheim, Asbjørn Breivik, Stephanie Werner

* De vitenskaplige medlemmene er oppnevnt for perioden høst 2013 til høst 2016.

Studentrepresentanter**:

  • PUU-Bachelor: Christina Eide (Vara: -)
  • PUU-Master: Kjetil Stokkeland (Vara: -)

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

* * Studentrepresentantene er oppnevnt for et år om gangen.

 

Publisert 23. feb. 2012 09:59 - Sist endret 2. mai. 2016 15:49