Program- og undervisningsutvalg (PUU)

Institutt for geofag har et kombinert programråd og undervisningsutvalg.  Program- og undervisningsutvalget (PUU) består av medlemmer fra vitenskapelig stab, samt to studentrepresentanter.

Sammensetningen av utvalget finner du under.

Leder: Jon Ove Hagen, professor

Programråds- og undervisningsleder:

  • Professor Jon Ove Hagen

Vitenskapelig tilsatte*:

  • Professor Jens Jahren (ansvarlig for masterprogrammet)
  • Førsteamanuensis Thomas Schuler (ansvarlig for bachelorprogrammet)
  • Professor Terje Koren Berntsen
  • Professor Hans Arne Nakrem (NHM)

Varamedlemer:

Varaer for vitenskaplige ansatte: Håkon Austrheim, Asbjørn Breivik, Stephanie Werner

* Vitenskaplige medlemmer av utvalget er oppnevnt for perioden høst 2013 og sitter ut 2016.

Studentrepresentanter**:

  • PUU-Bachelor: Ådne Bjerkli. Vara: NN
  • PUU-Master: Lone Zimmer Bøe. Vara:NN

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

** Studentrepresentantene er oppnevnt for et år om gangen.

 

Publisert 23. feb. 2012 09:59 - Sist endret 6. jan. 2017 13:43