Program- og undervisningsutvalg (PUU)

Institutt for geofag har et kombinert programråd og undervisningsutvalg.  Program- og undervisningsutvalget (PUU) består av medlemmer fra vitenskapelig stab, samt to studentrepresentanter.

Sammensetningen av utvalget for 2016 finner du under.

Leder: Annik M. Myhre, professor

resource:media-player: Template not found for name "layouts/videoref/media-player.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)).

Programråds- og undervisningsleder:

  • Professor Annik M. Myhre

Vitenskapelig tilsatte*:

  • Professor Jens Jahren (ansvarlig for masterprogrammet)
  • Førsteamanuensis Thomas Schuler (ansvarlig for bachelorprogrammet)
  • Professor Elisabeth Alve
  • Professor Terje Koren Berntsen
  • Professor Hans Arne Nakrem (NHM)

Varamedlemer:

Vitenskaplige ansatte: Håkon Austrheim, Asbjørn Breivik, Stephanie Werner

* De vitenskaplige medlemmene er oppnevnt for perioden høst 2013 til høst 2016.

Studentrepresentanter**:

  • PUU-Bachelor: Christina Eide (Vara: -)
  • PUU-Master: Kjetil Stokkeland (Vara: -)

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

* * Studentrepresentantene er oppnevnt for et år om gangen.

 

resource:tags: Template not found for name "layouts/keywords.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)).
Publisert 23. feb. 2012 09:59 - Sist endret 2. mai. 2016 15:49
resource:email-friend: Template not found for name "layouts/email-a-friend.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)). resource:share-at: Template not found for name "layouts/share-at.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)).
resource:comments: Template not found for name "commenting/comments-component.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)).