Instituttrådet (Avsluttet 31. des 2012)

Instituttrådet ved Institutt for geofag ble avsluttet den 31.12.2012, og erstattet med et Instituttstyre fra 1.1.2013.

På denne websiden finner du et arkiv over innkallinger og referat for instituttrådet.

Instituttrådet bestod av representanter fra både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte, studenter, tekniske og administrative ansatte. Under finner du en oversikt over rådsmedlemmene for 2012.

Instituttrådets sammensetning 2012:

Vitenskapelige ansatte

 • Elisabeth Alve (Leder)
 • Andreas Max Kääb (Nestleder)
 • Torgeir B. Andersen
 • Jan Inge Faleide
 • Frode Stordal
 • Per Aagaard

Vararepresentanter
1: Jens Jahren, 2: Arild Andresen

Teknisk/administrativt ansatte

 • Berit Løken Berg
 • Arnstein Orten

Vararepresentanter
Torhild Guttorm, Jon Tolgensbakk

Midlertidige vitenskapelige ansatte

 • Kristin Sæterdal Myhra, Ph.d-student
 • Kari Alterskjær, Ph.d-student (MetOs)

Vararepresentanter
Dirk Jan Leo Oliviè, forsker (MetOs), Anders Mattias Lundmark, post doc

Studenter

 • Marco Westergren
 • Solveig A. Helland
 • Mari Roen Velo

Vararepresentanter
Tord Solvang, Robin Orre Svennungsen

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.