Instituttstyret for Institutt for geofag

Instituttstyret består av representanter fra både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte, studenter, tekniske og administrative ansatte, samt en ekstern representant. Representanter for studenter og midlertidige ansatte velges for ett år, de øvrige for fire år. Inneværende valgperiode er fra 1.1.2017 til 31.12.2020. 

Styret ledes av instituttleder - ved fravær av instituttleders stedfortreder.

Instituttleder: Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleders stedfortreder: Annik M. Myhre

Instituttstyrets sammensetning:

Vitenskapelige ansatte:

  • Jens Jahren
  • Lena Merete Tallaksen
  • Trond Helge Torsvik

Vararepresentanter
1: Elisabeth Alve, 2: Andreas Max Kääb

Ekstern styrerepresentant:

  • Gro Gunleiksrud Haatvedt, Aker BP

Teknisk/administrativt ansatte:

  • Michel Heeremans

Vararepresentanter
1: Thor A. Thorsen, 2: Gunn Kristin Tjoflot

Midlertidige vitenskapelige ansatte:

  • Mathew Domeier

Vararepresentanter
1: Paul Willem Leclercq, 2: Rie Hjørnegaard Malm

Studenter:

  • Christina Eide (1.). Vara: Stina Rosseland Skretting
  • Vemund Stenbekk Thorkildsen (2.). Vara: Alexandra Emhjellen

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

 

Møteplan 2018*

Fredager kl 0900 – 1200:

TBA

* Forbehold om endringer.