Samarbeid ved Institutt for geofag

Institutt for geofag har ustrakt samarbeid nasjonalt og internasjonalt med bedrifter, forskningsinstitutter og andre universiteter både innenfor forskning og undervisning.

Geofag har en global natur. Prosessene som studeres er sjelden begrenset til lokale fenomen. Ikke bare utføres feltarbeid fra Svalbard og Grønland i nord via Afrika til Antarktis, men institutett har også direkte forskningssamarbeid med kolleger ved universiteter og institusjoner over hele verden. Dette reflekteres også i samarbeid om undervisning og veiledning av studenter. Masteremnene undervises ofte på engelsk for å imøtekomme våre internasjonale studenter som tar hele eller deler av studiet hos oss. I studiene kan også ekskursjoner og feltarbeid i utlandet inngå i samarbeid med lokale universiteter, men også korte eller lengre opphold ved samarbeidsinstitusjoner over hele verden kan være innenfor en mer formell avtale.

Forskningen er stort sett finansiert av kilder utenfor universitetet som Norges forskningsråd, EU og industriellepartnere, men også andre samarbeidspartnere.

Forskningssamarbeid

Instituttet er har et utstrakt samarbeid med andre institutter gjennom ulike prosjekter og forskningssentre som

Tidligere samarbeid

  • Physics of Geological Processes, PGP - Senter for fremragende forskning (SFF)
  • International Centre for Geohazards, ICG - Senter for fremragende forskning (SFF)

Delstudier i utlandet og Svalbard