English version of this page

Tal og fakta 2015

Vitenskaplege publikasjonar 234
Masterprogram 1
Bachelorprogram 2
Oppnådd mastergrad 66
Avlagte doktorgradar 16
Ph.d./stipendiatar 50 årsverk
Akademisk tilsatte 88, 9 årsverk
Teknisk tilsatte (IT/Laboratorier) 18, 8 årsverk
Administrativt tilsatte 14 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 183, 7
- Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 46 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tala med unntak av Økonomi er hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Oversikt over tilsatte er henta frå UiOs årsverkskube (statistikk tatt ut 1.12.2015).

** Ekstern finansiering er inkludert SFF - Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) som ligg organisatorisk ved Institutt for geofag. Summen er rekna utan inngåande balanse (dvs. overskot/underskudd fra forrige år).

 

Publisert 10. jan. 2017 17:03 - Sist endra 11. jan. 2017 09:24