Historie

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det bredeste geofaglige forskningsbaserte undervisningsmiljøet i Norge og dekker de fleste av geofagene. Instituttet som ble opprettet i 2003 ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Bilde av Geologibygningen, Sem Sælandsvei 1. Nedre Blindern, Oslo

Institutt for geofag, Geologibygningen. Foto GK Tjoflot

Institutt for geofag er Universitetet i Oslo sin enhet for studier og forskning innan geofagene. Institutt for geofag ble opprettet i 2003 som en sammenslåing av tre allerede etablerte institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. De tre instituttene var:

  • Geografisk institutt
  • Institutt for geofysikk
  • Institutt for geologi

Faglig bredde

Institutt for geofag ved UiO er det største instituttet for geofag i Norge. Instituttet har Norges bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø innen geofag og dekker; geologi (herunder petroleumsgeologi), geofysikk, naturgeografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi.

Per mars 2017 omfatter den faste, vitenskapelige staben 40 professorer og amanuenser, fordelt på 5 fagseksjoner. I tillegg kommer postdoktorer, forskere, stipendiater, IIer-stillinger, teknisk personale og ansatte i administrasjonen.

Studier

Instituttet har tre studieprogrammer på bachelornivå, og har et internasjonalt masterprogram i geofag. I tillegg er det en rekke ph.d. studenter tilknyttet instituttet.

Les mer om studiene

Geologibygningen

Institutt for geofag holder til i Geologibygningen, Sem Sælandsvei 1, i gangavstand til de andre realfagsbygningene.

Les mer om Geologibygningen

Forskning

Instituttet deltar i flere forskningsallianser og sentre både i inn og utland. Instituttet har i tillegg en stor prosjektportefølje med både egen- og eksternfinansierte prosjekter.

Institutt for geofag har deltatt i og deltar i flere sentre, vi kan nevne:

  • Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED (SFF III), 2013–2023
  • Senter for geologiske prosessers fysikk - PGP (SFF I), 2003–2013 (med Fysisk institutt)
  • International Centre for Geohazards –  ICG (SFF-I), 2003–2012 (partner)

Vi deltar i to Senter for miljøvennlig energi:

I tillegg deltar/deltok vi i:

Publisert 15. apr. 2014 12:42 - Sist endra 27. okt. 2017 12:52