print logo

Teknisk/administrativt ansatte

Personer 1 - 25 av 35
Navn Telefon E-post Emneord
Aerts, Maarten Senioringeniør +47-22856683 maarten.aerts@geo.uio.no
Bilde av Salahalldin Akhavan Akhavan, Salahalldin Senioringeniør +47-22854102 +47-22856679 +47-98645806 salahalldin.akhavan@nhm.uio.no
Bilde av Elijah Jeremiah Aller Aller, Elijah Jeremiah Forskningstekniker +47-22854061 +47-22855623 +47-96015061 e.j.aller@fys.uio.no Glassblåsing
Bilde av Kjell Andresen Andresen, Kjell Senioringeniør +47-22852837 +47-22852209 +47-91326180 kjell.andresen@usit.uio.no IT-drift, Servere
Bilde av Jørn Viljar Arnesen Arnesen, Jørn Viljar Overingeniør +47-22855749 j.v.arnesen@geo.uio.no IT-drift, Windows
Bilde av Kristian Backer-Owe Backer-Owe, Kristian Overingeniør +47-22856640 kristian.backer-owe@geo.uio.no
Bilde av Berit Løken Berg Berg, Berit Løken Senioringeniør +47-22856651 +47-22856175 b.l.berg@geo.uio.no
Braimi, Bekim Seniorkonsulent +47-22856072 bekim.braimi@geo.uio.no Prosjektøkonomi
Bilde av Gudmund Anders Dalsbø Dalsbø, Gudmund Anders Seniorkonsulent +47-22856684 g.a.dalsbo@geo.uio.no
Bilde av Elin Haug Dyrlie Dyrlie, Elin Haug Økonomikonsulent +47-22844430 e.h.dyrlie@geo.uio.no Innkjøp, Fakturaer, Bilag, Basware, Oracle, HR-portalen
Bilde av Trond Eiken Eiken, Trond Senioringeniør +47-22857913 trond.eiken@geo.uio.no Landmåling, Digital fotogrammetri
Bilde av Muriel Marie Laure Erambert Erambert, Muriel Marie Laure Senioringeniør +47-22856687 +47-22844750 m.m.l.erambert@geo.uio.no Geologi, Metamorf petrologi, Elektronmikrosonde
Bilde av Gunborg Bye Fjeld Fjeld, Gunborg Bye Avdelingsingeniør +47-22858187 +47-92882297 g.b.fjeld@geo.uio.no
Fouilloux, Anne Claire Senioringeniør +47-22844779 a.c.fouilloux@geo.uio.no
Guttorm, Torhild Anni Thorbjørnsen Seniorkonsulent +47-22856716 t.a.t.guttorm@geo.uio.no Budsjett, Buddy
Bilde av Michael Heeremans Heeremans, Michael Senioringeniør +47-22856615 michael.heeremans@geo.uio.no
Bilde av Soufiane Homrani Homrani, Soufiane Overingeniør +47-22854447 soufiane.homrani@geo.uio.no
Bilde av Anne Gunhild Innes Innes, Anne Gunhild Førstekonsulent +47-22855869 a.g.innes@geo.uio.no Ph.D., Eksamen, ePhorte
Jäger, Ann-Christin Førstekonsulent +47-22856618 a.c.jager@geo.uio.no
Bilde av Kristine Aall S. Knudsen Knudsen, Kristine Aall S. Rådgiver +47-22851480 k.a.s.knudsen@geo.uio.no
Bilde av Trine-Lise  Knudsen Gørbitz Knudsen Gørbitz , Trine-Lise Administrativ leder, CEED +47-22856435 t.l.k.gorbitz@geo.uio.no
Bilde av Mufak Said Naoroz Naoroz, Mufak Said Overingeniør +47-22856661 m.s.naoroz@geo.uio.no
Bilde av Arnstein Orten Orten, Arnstein Senioringeniør +47-22856639 arnstein.orten@geo.uio.no IT-leder, IT-drift, Linux, Nettverk
Bilde av Jennifer Robson-Trønnes Robson-Trønnes, Jennifer Konsulent +47-22856111 jennifer.robson-tronnes@geo.uio.no
Bilde av Bjørg Rognerud Rognerud, Bjørg Senioringeniør +47-22857917 bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web