Vitenskapelig ansatte

Personer 1 - 25 av 223
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Mohamed Mansour Abdelmalak Abdelmalak, Mohamed Mansour +47-22854080 m.m.abdelmalak@geo.uio.no
Agyei-Dwarko, Nana Yaw Vitenskapelig assistent n.y.agyei-dwarko@geo.uio.no
Bilde av Andreas Alexander Alexander, Andreas Gjesteforsker, Institutt for geofag andreas.alexander@geo.uio.no
Bilde av Abigail Louise Aller Aller, Abigail Louise Forsker +47-22856484 a.l.aller@geo.uio.no
Bilde av Bas Altena Altena, Bas Stipendiat +47-22850113 bas.altena@geo.uio.no Glasiologi, Geomatikk, Kryosfære
Bilde av Elisabeth Alve Alve, Elisabeth Professor +47-22857333 elisabeth.alve@geo.uio.no Stratigrafi, Mikropaleontologi, Geologi, Bentiske foraminiferer, Miljøgeologi
Andersen, Tom H. Professor +47-22856647 tom.andersen@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Magmatisk petrologi
Bilde av Torgeir Bjørge Andersen Andersen, Torgeir Bjørge Professor +47-22856415 +47-95120453 t.b.andersen@geo.uio.no Tektonikk, Geologi, Strukturgeologi
Bilde av Arild Andresen Andresen, Arild Professor emeritus +47-22856689 arild.andresen@geo.uio.no Tektonikk, Strukturgeologi, Geologi
Bilde av Ingrid Margareta Anell Anell, Ingrid Margareta Forsker +47-22854316 i.m.anell@geo.uio.no
Bilde av Lars Eivind Augland Augland, Lars Eivind Postdoktor +47-22856926 95700108 l.e.augland@geo.uio.no Strukturgeologi, Isotop geologi
Bilde av Claire Olga Maryse Aupart Aupart, Claire Olga Maryse Stipendiat c.o.m.aupart@geo.uio.no
Bilde av Håkon Olaf Austrheim Austrheim, Håkon Olaf +47-22856485 h.o.austrheim@geo.uio.no Geologi, Metamorf petrologi
Baig, Irfan Forsker +47-22856695 irfan@student.matnat.uio.no
Baranyi, Viktoria Stipendiat viktoria.baranyi@geo.uio.no
Bilde av Terje Koren Berntsen Berntsen, Terje Koren Professor +47-22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Karbon-aerosoler, Klima modeller, Klima-kjemi interaksjon
Bilde av Håvard Svanes Bertelsen Bertelsen, Håvard Svanes Stipendiat h.s.bertelsen@geo.uio.no
Bilde av Bikas Chandra Bhattarai Bhattarai, Bikas Chandra Stipendiat b.c.bhattarai@geo.uio.no Klimaendringer, Hydrologi, Aerosoler
Bilde av Knut Bjørlykke Bjørlykke, Knut Professor emeritus +47-22856668 +47-92250286 knut.bjorlykke@geo.uio.no Kompaksjon, Reservoargeologi, Petroleumsgeologi, Geologi, Diagenese
Bilde av Sara Marie Blichner Blichner, Sara Marie Stipendiat +47-22855775 s.m.blichner@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Gijsbert D. Breedveld Breedveld, Gijsbert D. Professor II +47-22856685 +47-93222345 g.d.breedveld@geo.uio.no Miljøgeologi, Forurensning i geosystemer
Bilde av Asbjørn Breivik Breivik, Asbjørn Førsteamanuensis +47-22856676 asbjorn.breivik@geo.uio.no
Brenna, Hans Stipendiat +47-22855768 hans.brenna@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Alvar Braathen Braathen, Alvar Professor +47-22856664 alvar.braathen@geo.uio.no Grunnvann, Petroleumgeologi, Geologi, SUCCESS-CEER, CO2-lagring, Strukturgeologi
Bilde av Susanne Buiter Buiter, Susanne Forsker susanne.buiter@geo.uio.no