Studier

Studieprogrammer

Master (2 år)

Forskerutdanning: ph.d.

Etter- og viderutdanning

Kontakt oss

Studieadministrasjonen ved
Institutt for geofag

Åpningstider:
Tirsdag-fredag 12.00-14.30 (fredag 14.00), mandag stengt

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Emner

Sortert på emnekode

Med undervisning

Finn emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Nyttige lenker

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved Institutt for geofag.

Læringsressurser ved instituttet

Fagressurser i geofag, lesesalsplasser og IT-ressurser.

Andre ressurser

Mastereksamener

26 juni
10:15, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo
26 juni
13:15, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo
27 juni
13:00, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo
28 juni
13:00, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo
10 juli
13:00, Seminar room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo
30 aug.
11:00, Skolestua (room 114), Geology building, University of Oslo

Ledige masteroppgaver