Mastereksamener

Masterprogrammet i Geofag avsluttes med en mastereksamen, bestående av presentasjon og avsluttende eksamen.

Eksamenene blir fortløpende annonsert på denne siden.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 30. nov. 2017 12:00 - 12:30, Room 114 (Skolestua), Geology building, University of Oslo

Fastmerker i løse masser