print logo

Etter- og videreutdanning i geofag

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag – videreutdanning for lærere er en fireårig etter- og videreutdanning program i geofag og fagdidaktikk. Studieprogrammet er satt sammen av fire emner og er et samarbeid mellom Institutt for geofag og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret). 

Emnene i programmet tas på deltid med fire samlinger i Oslo (Blindern) for hvert emne.

Faglig pedagogisk dag ved UiO

Institutt for geofag deltar på Faglig pedagogisk dag på UiO med forelesninger om aktuell viten og forskning i ulike fagdisipliner innen geofagene. Faglig pedagogisk dag er en årlig etterutdanningsdag for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte. I 2014 falt dagen på torsdag 30. oktober.