print logo

Etter- og videreutdanning i geofag

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag – videreutdanning for lærere er et fireårig etter- og videreutdanning program i geofag og fagdidaktikk. Studieprogrammet er satt sammen av fire emner og er et samarbeid mellom Institutt for geofag og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret).

Emnene tas på deltid med fire samlinger i Oslo (Blindern) for hvert emne. Emnene i Geofag i skolen er:

Tidligere studenter om Geofag i skolen (EVU), GEO, UiO

Det første emnet i Geofag – videreutdanning for lærere i videregående skole gikk i 2009/2010. Flere av emnene har blitt evaluert, og studentene gir gode tilbakemeldinger ma at studiet er nyttig for dem i deres arbeid, og at kombinasjonen av geofaglig og pedagogisk innhold er bra.

Faglig pedagogisk dag ved UiO

Institutt for geofag deltar på Faglig pedagogisk dag ved Universitetet i Oslo (UiO) med forelesninger om aktuell viten og forskning fra våre ansatte. Her kan du garantert lære noe nytt.

Faglig pedagogisk dag, UiO er en etterutdanningsdag for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte som tilbys årlig.

I 2015 var Faglig pedagogisk dag på torsdag 29. oktober. Se programmet for geo...

Geofag i skolen - Jorda i forandring

GEO2940V - Geofag i skolen - Jorda i forandring undervises studieåret 2016/17, og har søknadsfrist 1.8.2016.

Elektronisk søknadsskjema blir lagt ut i løpet av våren 2016. 

Interessert i å søke?
Send oss en epost så tar vi kontakt når søknadsskjema er lagt ut.