Etter- og videreutdanning i geofag

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag – videreutdanning for lærere er et fireårig etter- og videreutdanningsprogram i geofag og fagdidaktikk. Studieprogrammet er satt sammen av fire emner, og er et samarbeid mellom Institutt for geofag og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret).

Emnene tas på deltid med fire samlinger i Oslo (Blindern) for hvert emne. Emnene i Geofag i skolen er:

Tidligere studenter om Geofag i skolen, UiO

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere er et EVU program ved Institutt for geofag. Flere emner i programmet er evaluert, og studentene gir gode tilbakemeldinger ma at studiet er nyttig i deres arbeid, og at kombinasjonen av geofaglig og pedagogisk innhold er bra.

Faglig pedagogisk dag, Universitetet i Oslo

Institutt for geofag deltar hvert år på Faglig pedagogisk dag. Her har du anledning til å høre foredrag fra våre vitenskaplig ansatte. Her får du garantert lære noe nytt!

Faglig pedagogisk dag tilbys årlig, og er for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte. Mange fagfelt deltar, ikke bare geofag.

Neste Faglig pedagogisk dag er 3.11.2016

Geofag i skolen - Jorda i forandring

GEO2940V - Jorda i forandring undervises studieåret 2016/17.

Søknadsfrist var 1.8.2016