print logo

Etter- og videreutdanning i geofag

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag – videreutdanning for lærere er en fireårig etter- og videreutdanning i geofag. Studieprogrammet er satt sammen av fire emner og er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geofag og Naturfagsenteret. Programmet er støttet av Statoil.

Faglig pedagogisk dag ved UiO

Institutt for geofag deltar på Faglig pedagogisk dag på UiO med forelesninger om aktuell viten og forskning innen ulike fagdisipliner innen geofag. Faglig pedagogisk dag er en årlig etterutdanningsdag for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte. I 2014 faller dagen på torsdag 30. oktober, og vi ønsker alle lærere m.fl velkommen!

Etterutdanning

Vår faglige bredde innen geofag gir oss mulighet til å tilby skreddersydde etterutdanningskurs til enkelt organisasjoner og bedrifter.