print logo

Etter- og videreutdanning i geofag

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag – videreutdanning for lærere er et fireårig etter- og videreutdanning program i geofag og fagdidaktikk. Studieprogrammet er satt sammen av fire emner og er et samarbeid mellom Institutt for geofag og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret).

Emnene i programmet tas på deltid med fire samlinger i Oslo (Blindern) for hvert emne. Emnene som inngår i Geofag i skolen er:

Faglig pedagogisk dag ved UiO

Institutt for geofag deltar på Faglig pedagogisk dag på UiO med forelesninger om aktuell viten og forskning i ulike fagdisipliner innen geofagene. Faglig pedagogisk dag er en årlig etterutdanningsdag for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte.

I 2015 faller Faglig pedagogisk dag på torsdag 29. oktober.

Georessurser og miljø

Emnet GEO2930V skal gå kommende studieår 2015/16, søknadsfrist er 1. august 2015.

For mer info og søknadsskjema