print logo

Kontaktinformasjon

Send oss e-poster!

ITgruppa består av rundt seks personer:

  • Arnstein Orten: UNIX, servere, nettverk
  • Jørn Viljar Arnesen: Windows nettverksadministrasjon
  • Kjell Andresen (50%): UNIX, servere, lagring, nettverk
  • Gunnar Wollan: tungregning (HPC), programmering.
  • Michel Heeremans: Geovitenskapelige applikasjoner og databaser
  • Jon Tolgensbakk: Innkjøp

Gunnar Wollan og Michel Heeremans arbeider tett mot vitenskapelig side for direkte å drive undervisning og støtte forskning. Vi har stort kunnskapsoverlapp i gruppa og vi anbefaler alle å kontakte oss som en gruppe, ikke individer.

Hvordan bør jeg be om støtte?

  • Send oss e-post: Inkludér brukernavn, romnummer og maskinnavn
  • Kom innom i brukerstøttetiden: 12-13 i Geologibygget, hele dagen på Metos.
  • Får du ikke logget på eller skrevet e-post, ring oss eller kom innom nårsomhelst. Når vi ikke arbeider kan du kontakte USITs brukestøttetelefon på 40004.
Publisert 27. jan. 2011 15:08