print logo

Kunnskapsressurser

Geologien i Oslo-området

Lær mer om den særpregede geologien rundt Oslo. I filmen vises 20 områder du kan dra til.

Feltarbeid i geofag

Feltarbeid er viktig innen geofag. Lær mer om geofaglige observasjoner i disse fire kortfilmene om feltarbeid innen geologi, hydrologi, meteorologi, og naturgeografi. 

Yorkshire kysten og Nordsjøbassenget

Bli med til geologiske steder på Yorkshire kysten i denne filmen. Se Nordsjøbassenget avsløre noen av sine hemmeligheter eksponert på land.

Store runde strukturer i norsk natur

Lær mer om store runde strukturer som finnes i norsk natur. Finnes det noen slike strukturer nær der hvor du bor?

Obs: krever Flash.

Mjølnirkrateret i Barentshavet

En astroide slo ned i Barentshavet for 142 mill år siden. Lær mer om hva som skjer når en astroide treffer marine områder.

Obs: krever Flash.