Kunnskapsressurser

Geologien i Oslo-området

Lær mer om den særpregede geologien rundt Oslo. I filmen vises 20 områder du kan dra til.

ClimaByte

ClimaByte er en læringsressurs med korte introduksjoner og "What is?"-filmer om klima, hydrologi, naturgeografi og observasjon av jorden med bruk av satellittdata/GIS/fjernanalyse. 

Yorkshire kysten og Nordsjøbassenget

Bli med til geologiske steder på Yorkshire kysten i denne filmen. Se Nordsjøbassenget avsløre noen av sine hemmeligheter eksponert på land.

Feltarbeid i geofag

Feltarbeid er viktig innen geofag. Lær mer om geofaglige observasjoner i disse fire kortfilmene om feltarbeid innen geologi, hydrologi, meteorologi, og naturgeografi.

Spitsbergen-sommer 1964

Feltabeid til Svalbard før i tiden, uten fly og helikopter var ofte strabasiøse prosjekt. Se filmen av Svein B. Manum fra en ekspedisjon sommeren 1964.

Geologien i Oslo sentrum

Bygeologi er stein brukt i hus, gater og monumenter. Det finnes en rekke av dem i Oslo. Les om vandringer, se bilder av steder/ bygninger/skulpturer, kanskje du vil se dem selv?

 

Store runde strukturer i norsk natur

Lær mer om store runde strukturer som finnes i norsk natur. Finnes det noen slike strukturer nær der hvor du bor?

Obs: krever Flash.

Kortfilmer

Kortfilmer fra forskere ved Institutt for geofag. Llaget i forbindelse med forskningsprosjekter og annen virksomhet.

Fakta: UiO i rommet

Universitetet i Oslo deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruksjon av satellitter til grunnforskning. Satellittbilder gjør oss i stand til å observere Jorda, Sola og universet som helhet.

Mjølnirkrateret i Barentshavet

En astroide slo ned i Barentshavet for 142 mill år siden. Lær om hva som skjer når en astroide treffer marine områder.

Obs: krever Flash.