Film: Geologien i Oslo-området - 20 forskjellige lokaliteter

Bli med på ekskursjon til spennende geologiske steder rundt Oslo i denne filmen. Oslo-feltet er kjent for bergarter med en interessant og variert geologisk historie. Her finnes prekambriske bergarter, fossilførende sedimentære lag fra kambrium, ordovicium og silur, magmatiske bergarter med lava, og også noen sedimenter fra slutten av karbontiden og permtiden.

Filmen Geologien i Oslo-området tar deg med til hele 20 plasser i og rundt Oslo. Alle steder som er lett tilgjengelig for interessert i geologisk historie der de er.

Oslofeltet - et spennende geologisk område

Oslo feltet er spesielt kjent for å ha mange typer bergarter med en interessant geologisk historie, og har blitt studert av norske og utenlandske forskere opp gjennom årene. Landskapet i og rundt Oslo er et direkte resultat av at området består av forskjellige typer av bergarter, men og er også preget av isens erosjon og avsetninger

Oslo-området ligger sentralt i Oslofeltet som strekker seg fra områdene rundt Mjøsa til langt ute langs Oslofjorden. Vi finner her prekambriske bergarter (basement) og en nesten komplett marin lagrekke fra mellom-kambrium til øvre silur (kambro-silur). Over dette har vi sandsteiner fra Øvre silur og Undre Devon. Vi har også sedimenter og magmatiske bergarter fra permtiden.

Filmen viser 20 forskjellige lokaliteter i området rundt Oslo og i den indre del av Oslofjorden. Det er også laget et notat som inneholder en kort sammenfatning av geologien i Oslo-området. Bjørlykke, K. Oslo-områdets geologi. En kort oversikt som vedlegg til film (DVD) fra områdene rundt indre Oslofjord (pdf). 

Se også PP fra et foredrag av Bjørlykke om Ullevål Hagebys bevegelser gjennom 600 mill år. Hva vi bor på! Jordskorpen har beveget seg.

Geologien i Oslo-området - 20 forskjellige lokaliteter

Last ned mediefil

 

Manus, regi og produksjon:

  • Idé og gjennomføring: Professor Knut Bjørlykke, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
  • Produksjon: NATURA/ Arve Helling
  • Redigering: Lorica Film/ Fred Solli

Språk: Norsk/engelsk  |  Spilletid: 59 minutter  | Produksjonsår: 2004

Filmen finnes også tilgjengelig i en engelsk versjon.

Sponsorer:

Bidrag:

Takk til Odd Nilsen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo som har bidratt med utarbeiding av kart og gjennomgang av notatet som hører med til filmen.

 

Publisert 19. des. 2012 12:11 - Sist endret 30. juni 2016 15:16