Norwegian version of this page

HSE - Working environment at IBV

HSE a serious matter at Department of Biosciences. Working- and teaching environment are of great importance for people that work and studies at the department and is key for well being at work and creating a positive work environment.

HSE-goals

Positive work environment is secured  skal sikres gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling. Fakultetet vil også bygge på erfaringer fra gjennomførte arbeids- og læringsmiljø-undersøkelser når det gjelder forebyggende arbeidsmiljø og HMS arbeide.

  • Arbeide er i tråd med UiOs overordna målsetting og følger vedtatte policyer og prosedyrer
  • Studentar og tilsette har eit fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på førebygging av uønskte hendingar
  • Det byggest en felles HMS-kultur som bidreg til at de tilsette  opplever arbeidsplassen som helsefremmende
  • Ser til at HMS-arbeidet utvikles for å oppfyll loven sine krav.

Speak up!

Illustrasjon

Emergency numbers

Fire: 110
Police: 112
Ambulanse: 113 

Secuirty Operation Center UiO:

22 85 66 66

Emergency plan

HSE - Work environment

Sentral policies, prosedyres and tools.

 

 

 

Search in HSE

Report incident

All procedures for the Department of Biosciences

This is an overview of all procedures that apply for UiO and the faculty, as well as local IBV procedures. These procedures apply for all activities at IBV and is the departments HSE handbook.These are organised in toolboxes for various activities at the department (see folders).

Detailed working procedures in the laboratory and risk assesment are discribed in our standard operation procedures which include a safe job analysis (for more information see folder SOP).

All procedures for the Department of Biosciences