Hans Erik Karlsen

Førsteamanuensis/Bestyrer Biologisk stasjon i Drøbak
Image of Hans Erik Karlsen
Norwegian version of this page
Phone +47-64930188
Mobile phone +47-92832320
Username
Visiting address Biologveien 2 1440 Drøbak Biologisk stasjon
Postal address Biologveien 2 1440 Drøbak UiO Biologisk stasjon
Tags: Marine biology, Pelagic ecology, Fish, Behavior, Pelagic behavior, Marine invertebrates, Drøbak field station

Publications

  • Karlsen, Hans Erik; Axelsen, Terje & Pedersen, Kurt (2016). Store Færder fuglestasjon gjennom 50 år. SIA UnitedPress.  ISBN 978-82-303-3322-8.  205 s.

View all works in Cristin

  • Forland, Tonje Nesse; Hansen, Rune Roland; Karlsen, Hans Erik; Kvadsheim, Petter Helgevold; Andersson, Mathias; Linne, Markus; Grimsbø, Endre & Sivle, Lise Doksæter (2017). Behaviour of penned Atlentic mackerel exposed to increasing levels of seismic airgun pulses.
  • Karlsen, Hans Erik (2017). Hørsel hos fisk. Responser på lyd..
  • Kvadsheim, Petter Helgevold; Sivle, Lise Doksæter; Roland Hansen, Rune & Karlsen, Hans Erik (2017). Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø. Rapport til Miljødirektoratet om kunnskapsstatus.. Full text in Research Archive.
  • Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; Hansen, Rune Roland; Andersson, Mathias; Grimsbø, Endre; Linne, Markus & Karlsen, Hans Erik (2017). Behavioural effects of seismic dose escalation exposure on captive mackerel (Scomber scombrus). Rapport fra havforskningen. Nr. 34 - 2017. Full text in Research Archive. Show summary
  • Karlsen, Hans Erik (2016, 29. april). Biologen vil bygge i havna. Søker om å få bygge hus i to etasjer med våtlaboratorier og undervisningsrom..  Akershus Amtstidende.
  • Karlsen, Hans Erik (2016, 28. juli). Blåskjellene kan ha virus.  Akershus amtstidende.
  • Karlsen, Hans Erik (2016, 30. august). Det vurderes snuplass for buss nord for Tollboden i Drøbak. Biologisk stasjon har sendt inn en byggesøknad om å få oppføre et lite sanitærhus på UiO's del av parkeringsplassen. Der skal det nå bli midlertidig snuplass for buss..  Akershus Amtstidende.
  • Karlsen, Hans Erik (2016). Particle motion levels in frequency-dependent responses in penned mackerel.
  • Karlsen, Hans Erik; Haugen, Thrond Oddvar & Sørnes Karlsen, Christian (2016). Effects of low frequency acoustic pulses on startle behaviour and EOD activity in elephantnose fish (Gnathonemus petersii)..

View all works in Cristin

Published Nov. 3, 2010 3:29 PM - Last modified Mar. 17, 2011 3:06 PM