English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Vi har også en forskerskole innen Infection Biology and Antimicrobials.

Forskningsaktuelt

Les våre forskningssaker.

 

Se det vi forsker på  og hvilken innovasjon som foregår her på UiO.

Forskningsenheter ved IBV

Utlysninger - tidsfrister

Om forskningen

Forskningen ved Institutt for biovitenskap spenner fra de store systemene til det minste molekyl i kroppen. Forskningen som gjøres her bidrar til en bedre forståelse av prosesser i naturen. Denne forståelsen er viktig for politiske beslutninger med tanke på klima- og miljøspørsmål, til utviklingen av bedre medisin og helsetjenester. 

Nyeste publikasjoner innen biovitenskap fra Universitetet i Oslo (fra Scopus)

Forskningsarrangementer

30 jun.
10:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus
30 jun.
13:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus
02 sep.
10:15, Aud. 1, Helga Eng's hus, Blindern, Oslo
09 sep.