Forside

Studier

Bachelor (3 år)

Master (2 år)

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen instituttets fag

Les mer om hvordan Biologi og Molekylærbiologi er blitt til bachelor i Biovitenskap!

Personer

Finn ansatte og studenter

Tjenester og verktøy

Forskning

Nytt om biovitenskap fra Titan

Aktuelle saker

Arrangementer

Våre forskere i media

  • Se, et albinorådyr! 18. okt. 2017 12:16
  • Bakteriene i tarmen kriger om plassen 12. okt. 2017 04:58
    Forskere ble overrasket da de så at bakteriene i tarmen ikke bare samarbeider - de konkurrerer også om plassen og dreper hverandre.
  • Naturens tålegrenser - muligheter og utfordringer 11. okt. 2017 15:16
    NIBIO ved Divisjon for miljø og naturressurser inviterer samarbeidspartnere, oppdragsgivere og andre interessenter til miljøkonferanse om hvordan vi må ta bedre hensyn til naturens tålegrenser.
  • Dykkar for å teste taremodell 5. okt. 2017 08:33
    Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen held vatn, plukkar forskarane sjølv stikkprøver frå

Ledige stillinger

Utleie av forskningsinfrastruktur

 

Ved behov for spesialisert utstyr er det mulig å leie forskningsinfrastruktur hos oss. Dette spenner fra mikroskopitjenester til forskningsfartøyer.