English version of this page

Om instituttet

Institutt for biovitenskap (IBV) ble opprettet 01.01.2013 etter en sammenslåing av Institutt for molekylær biovitenskap og Biologisk institutt.

Instituttet har et senter for fremragende forskning (Senter for økologisk og evolusjonær syntese) og 4 forskningsseksjoner (Akvatisk biologi og toksikologi, Biokjemi og molekylærbiologi, Fysiologi og cellebiologi, og Genetikk og evolusjonsbiologi).

Forskningen ved instituttet dreier seg om å forstå fundamentale biologiske prosesser fra molekylært og cellulært nivå til populasjons- og økosystemnivå.

IBV gir forskningsbasert undervisning og forskerutdanning av høy kvalitet innen et bredt spekter av biologien, - eksempelvis biokjemi, mikrobiologi, fysiologi, genetikk, evolusjon, økologi, bioinformatikk og bioteknologi. Våre kandidater får jobb i offentlig forvaltning og instituttsektoren, næringsliv, skolevesen og akademia.

HMS

  • Planer
  • Prosjekter
  • Prosedyrer
  • IBV-LAMU

Skolelaboratoriet for biologi

Skolelaboratoriet ved Institutt for biovitenskap tilbyr kurs innenfor biologi som er åpne for alle.

Kontakt Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1066 Blindern
0316 Oslo
Tlf: (47) 22 85 56 00

Ekspedisjonen:

Åpningstid: Mandag-fredag 09:00-14:30 (stengt mellom 11:30-12:00)

Vi holder stengt onsdag 6. desember grunnet kurs.

E-post: postmottak@ibv.uio.no
Tlf: 22 85 56 00

Besøksadresse:

Kristine Bonnevies hus
Blindernvn. 31 (inngang fra Moltke Moes vei)

Brevmaler og andre arbeidsverktøy

Brevmaler, powerpointmaler og loger finnes på de interne nettsidene.