Gode tall i årets studiebarometer

Tall fra årets Studiebarometer viser at studentene ved IBV er blant de mest fornøyde ved MN-fakultetet.

Fadderuka på IBV

Foto: Elina Melteig

Hvert år måler Studiebarometeret studentenes tilfredshet på en skala fra 1-5. Studiebarometeret måler på tvers av fagfelter og utdanningssted. Statistikken fra bachelorprogrammene viser at studentene er svært fornøyde med studiemiljøet, og snittet for de to programmene er nokså like - begge har et snitt like over fire.

Tallene viser også at programmene er faglig utfordrende og inspirerende, også her med et snitt på over fire.

Når studentene svarer på hvor tilfredse de er sammenlagt blir gjennomsnittet for de to studieprogrammene 4,5 - blant de høyeste tallene på MN-fakultetet.

Barometeret viser også at våre studenter bruker mye tid på studiene, med et snitt på normal arbiedsuke på 37 timer.

 

Det er altså gode nyheter for alle som jobber med undervisning ved dette instituttet!

- Vi er veldig fornøyde med disse tallene, det er over all forventning, forteller My Hanh Tu som er studieveileder for bachelorprogrammet i Biologi.

Publisert 8. feb. 2017 12:50 - Sist endret 16. feb. 2017 16:27