Inger Sandlie vil bli prorektor

Professor Inger Sandlie har vært ansatt ved instituttet siden 1988. Hun er kjent for sitt engasjement og nå stiller hun til valg som prorektor i rektorvalgkampen.

Inger Sandlie er godt kjent for oss som en innovativ og engasjert person. Nå har stiller hun også i valgkampen som prorektor for 2017.

Laget består av professor Hans Petter Graver fra Det juridiske fakultet og Jan Frich fra Det medisinske fakultet. Hans Petter Graver stiller som rektor og Jan Frich som viserektor.

Les mer om Graver og Sandlies program på deres nettside.

 

Det har lenge vært kjent at Sveinn Stølen fra Kjemisk institutt stiller som rektor.

 

 

 

Publisert 18. jan. 2017 15:17 - Sist endret 18. sep. 2017 16:07