Odd Stokke Gabrielsen er en av bidragsyterne til Livsvitenskapsbygget

Onsdag 6. september ble det kunngjort at Livsvitenskapsbygget ble bevilget penger til et forprosjekt. "Grønt lys" for UiOs gigantsatsing melder Aftenposten.

Illustrasjon: Ratio arkitekter as

Odd Stokke Gabrielsen får blomster av rektor Svein Stølen. Foto: Rein Aasland

Livsvitenskapssatsingens store byggeprosjekt, Vev, er estimert til å koste 6,8 milliarder kroner. Bevilgningen som ble kunngjort i går er på 50 millioner kroner og skal dekke et forprosjekt for bygningen.

 

Under festtalene samme kveld trakk rektor Svein Stølen frem to personer som har jobbet for Livsvitenskap både som konsept og satsingsområde. En av de to er vår egen professor Odd Stokke Gabrielsen, som har jobbet for livsvitenskapsprosjektet i mange år.

 

 

- Odds mangeårige og utrettelige engasjement for livsvitenskap ved UiO er beundringsverdig, sier instituttleder Rein Aasland.

 

 

Les mer om satsingen på livsvitenskaps hjemmesider.

 

Publisert 7. sep. 2017 14:33 - Sist endret 7. sep. 2017 14:33