English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet ved IBV

Vi tar HMS på alvor ved Insitutt for biovitenskap. Arbeids- og læringsmiljøet har stor betydning for mennesker som arbeider eller studerer ved institusjonen og en avgjørende betydning for deres trivsel.

HMS-mål

Godt arbeidsmiljø skal sikres gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling. Instituttet vil også bygge på erfaringer fra gjennomførte arbeids- og læringsmiljø-undersøkelser når det gjelder forebyggende arbeidsmiljø og HMS arbeide.

  • Arbeide er i tråd med UiOs overordnete målsettinger og følger vedtatte policyer og prosedyrer
  • Studentar og tilsette har eit fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på førebygging av uønskte hendingar
  • Det byggest en felles HMS-kultur som bidrar til at de tilsatte  opplever arbeidsplassen som helsefremmende
  • Ser til at HMS-arbeidet utvikles for å oppfyller loven sine krav.

Si ifra!

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentral UiO:

22 85 66 66

HMS - Arbeidsmiljø

Sentrale policyer, prosedyrer og verktøy

 

 

Beredskapsplan

Meld avvik / uønsket hendelse