English version of this page

Prosedyre for HMS opplæring og adgangskontroll for laboratorier ved IBV

Formål

Prosedyren skal sikre at alt laboratoriearbeid er i henhold til lovverket (Arbeidsmiljøloven med forskrifter).

Prosedyren skal sikre at alle (studenter og ansatte) som arbeider på laboratorier har fått nødvendig opplæring

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet i alle laboratorier ved IBV.

Ansvar

Instituttleder har det overordnede ansvar for all laboratorievirksomhet ved IBV.

Seksjonsleder har ansvar for at alle ved egen seksjon som jobber får nødvendig opplæring.

Veileder skal sørge for at deres studenter for nødvendig lokal opplæring.

HMS-i / labmanager skal fasilitere opplæring, samt gi adgang til laboratoriene.

Ekspedisjonen bistår ved utlevering av nøkler.

Fremgangsmåte

HMS-opplæring: Generelt

For generell HMS opplæring henvises det til generell "Prosedyre for HMS-opplæring"

HMS-opplæring: Lokalt

Nettskjema guider deg gjennom de mest viktige emnene. Dette er også en egenerklæring. Tilgang/nøkler vil bli gitt etter at HMS-i/lab-manager har bekreftet opplæring til postmottak@ibv.uio.no

Egenerklæring skjemaer:

Obligatorisk HMS opplæring for alle andre ansatte på lab:

Kurs Innhold Obligorisk for

Grunnleggende laboratoriesikkerhet

To delt kurs: klassrom- og web-modul.

Kurset er rettet mot deg som arbeider på laboratorium.

Alle som arbeider på lab

Valg og bruk av personlig verneutstyr

Seminaret er rettet mot deg som bruker personlig verneutstyr i jobben. Fokus er på hansker, briller og masker. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og prøve utstyr.

Alle som arbeider på lab

Smittevern

Kurset er rettet mot deg som arbeider med biologiske faktorer på laboratorium

Ledere og alle som arbeider med biologiske faktorer klasse 2 og/eller GMM2

Gass-sikkerhetskurs (Nettkurs)

Gass-sikkerhetskurs er et nettkurs på ca 0,5 time som alle som håndterer gass skal ha.

Alle som håndterer gassflasker, gassregulatorer, lagring av gass eller flytende nitrogen.

Brukerkurs i strålevern for arbeid med  åpne radioaktive kilder Kurset skal sikre at de som arbeider med åpne radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter Alle som arbeid med åpne radioaktive kilder og deres ledere

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar (Nettkurs)

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar er et nettkurs på ca 1,5 time Alle ledere og teknisk ansatte på laboratorium

Stoffkartotek (Nettkurs)

Opplæringsvideo for brukere av stoffkartotek

Alle ledere og teknisk ansatte på laboratorium

 

Obligatorisk HMS opplæring for studenter

Alle studenter:

 • HMS0503 - Laboratoriesikkerhet (Nettkurs)

Alle studenter med feltarbeid:

 • HMS0504 - Feltsikkerhet (Nettkurs)

Alle masterstudenter skal ha betått HMS opplæring ved kontraktstart. Dette registreres gjennom studieadministrasjonen.

Det forventes at alle som er ledere og lærere for studenter setter seg inn i innhold i disse obligatoriske kursene.

Tips lokal HMS-opplæring:

 • HMS systemet
 • Risikovurdering
 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med kjemikalier
 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med biologiske faktorer
 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med gass
 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med GMO
 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med strålekilder
 • Aktuelle verneinnretninger som;
  • avtrekkskap og punktavsug,
  • sikkerhetsbenker,
  • hansker, frakker, vernebriller,
  • forebyggende tiltak for allergener,
  • beskyttelse mot strålekilder/UV/ laser.
 • Sikker avfallshåndering
 • Avvik rapporteres iht til prosedyre for avvik.

Referanser

Prosedyre for HMS-opplæring

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: HMS-team ved IBV
 • Godkjent av: Instituttleder Rein Aasland
 • Godkjenningsdato: 31.10.2016
 • Utgave: 2
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2014/10179
Publisert 13. feb. 2017 15:10 - Sist endret 24. okt. 2017 12:32