Ressursgruppe for formidling

Formidling er viktig, derfor har IBV en egen ressursgruppe for dette. Ressursgruppen  diskuterer og behandler saker som omhandler instituttets rolle som formidler. Vi jobber for at alle fagfelt i Kristine Bonnevies hus får vist frem sin forskning, og får støtte og hjelp til å gjennomføre dette på aktuelle arrangementer eller arenaer. Vi ønsker økt forskningformidling i media, nærmere bånd til skoler i form av for eksempel skolebesøk og økt rekruttering til studier ved IBV.

 

Gruppen består av vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte, studentrepresentanter, en formidlingskonsulent, skolelaboratoriet og en representant fra NHM.

 

Ta kontakt med Elina Melteig dersom du har saker du vil melde inn, eller ønsker å være med i denne gruppen.

 

Viktige arrangementer: 

12. februar: Darwin Day

8. mars: Åpen dag for vgs-elever

2. september Kristine Bonnevie-forelesningene

Ungforsk (annenhver høst)

Forskningstorget og forskningsdagene (hver høst) 

 

I tillegg bidrar våre forskere på BIO-torsdager, Frokoster hos Kristine, Livsvitenskap i lunsjen og Viten på lørdag.

 

 

 

 

Deltagere

Tone F. Gregers

Klaus Høiland

Tore Wallem

Melinka Butenko

Elina Melteig

Einar Strømnes (NHM)

Johanne Vestbøstad (FuMBV)

Sander Ulriksen (BFU)