English version of this page

Styret ved Institutt for biovitenskap

Styremøter 2017: 12. januar

 

Oversikt over representanter i styret ved Institutt for biovitenskap i inneværende periode.

Ledelse:

Instituttleder/styreleder: Rein Aasland

 

Fast vitenskapelig ansatte:

Representant 1:  Melinka Alonso Butenko
Representant 2:  Kjetill S. Jakobsen

Vararepresentant 1:  Katrine Borgå
Vararepresentant 2:  Atle Mysterud

 

Ekstern representant:

Dag L. Aksnes (UiB)

 

Midlertidig vitenskapelig ansatte:

Representant 1:  Anders Krabberød
Representant 2:  Ina Jungersen Andresen

Vararepresentant 1: Norith Eckbo
Vararepresentant 2: Jonfinn Mordekai Blix
 

Teknisk administrativt ansatte:

Representant 1:  Kathrine Schou

Vararepresentant 1: Ave Tooming-Klunderud

 

Studentrepresentanter:

Representant 1: Kristine Ladegård
Representant 2: Solveig Bua Løken

Vararepresentant 1: Rita Olsen
Vararepresentant 2: Sofie Schumann

Publisert 14. feb. 2011 12:44 - Sist endret 28. sep. 2017 16:10