Asbjørn Vøllestad

Bilde av Asbjørn Vøllestad
English version of this page
Telefon +47-22854640
Rom 3419
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for biovitenskap

Faglige interesser

Jeg arbeider primært med å forstå dynamikken i fiskebestander, hovedsakelig i ferskvann. Et hovedspørsmål i min forskning er hvorfor er det så stor variasjon mellom bestander. Denne variasjonen er tydelig på individnivå og bestandsnivå, og jeg ønsker å forstå hvilke evolusjonære krefter og økologiske prosesser som genererer denne variasjonen. for å svare på dette bruker vi en rekke metoder; klassiske feltundersøkelser, merking-gjenfangst, atferdsstudier, populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk. Vi er også i gang med å studere effekter av enkeltgener mer direkte.

Undervisning

Bakgrunn

Utdannelse:

 • Doktorgrad: University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, 1988
 • Master (cand. real): University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, Zoologisk institutt, 1982
 • Bachelor (cand. mag.): University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, 1980

 Tidligere akademiske stillinger:

 • 2007-d.d.   Forsker, SFF – Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
 • 1994-d.d.   Professor, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2001-2002 Gjesteforsker, School of Aquatic and Fishery Sciences, University of Washington,.
 • 1991-1994 1. amanuensis i zoologi, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 1986-1991 Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Østfold
 • 1987-1988 Forsker, Universitetet i Oslo
 • 1985 Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Østfold
 • 1985-1986 Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo.
 • 1983-1985 Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo.
 • 1982-1983 Konsulent innen ferskvannsbiologi (feltstudier, rådgivning, osv.)
 • 1980-1982 Fiskeriforvalteren for Øst Norge (korttids engasjement).

Verv

 • Leder, Zoologisk avdeling, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Medlem av Råd og styre, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Leder, Utdanningskomitee, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Medlem, Eksaminasjons og utdanningskomiteen ved Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Leder, Arbeidsgruppe for rådgivning om fiskeriforvaltning i norske ferskvann (strategier), Direktoratet for Naturforvaltning (1990 - 1991)
 • Medlem, Prosjektgruppe i forskningsprosjekt om "vitenskapelig tilsyn", Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997)
 • Medlem av styret, Norsk zoologisk forening (1993)
 • Medlem, Najonal komitee for utdanning innen Biologi, oppnevnt av det Najonale møte for Matematisk- naturvitenskapelig fakulteter (1994 - 1997)
 • Medlem, Rådgivningskomitee, Norsk Jeger- og Fiskerforening (1995 - 1999)
 • Medlem, Vitenskapelig rådgivningskomitee, kartlegging av viktige områder for biodiversitet - utvikling av en manual for bruk i lokale samfunn, Direktoratet for Naturforvaltning (1998 – 1999).
 • Leder, Seksjon for marinbiologi og limnologi, Biologisk intitutt, Universitetet i Oslo (2002 - 2004)
 • Assisterende leder og medlem av styret, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (2003 - 2004)
 • Medlem av styret, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (2005 – 2008)
 • Redaktør for journalen Ecology of Freshwater Fish
 • Bidragende redaktør for journalen Aquatic Biology
   

 Prosjekter

Se også min personpresentasjon på CEES sine hjemmesider her

Emneord: Økologi, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Fisk, Ferskvann

Publikasjoner

 • Anastasiadou, Chryssa; Daliri, Moslem; Oikonomou, Anthi & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Length weight relationships, relative weight and relative condition factor of three freshwater shrimps from Greece. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies.  ISSN 2347-5129.  5(1), s 403- 406
 • Carim, Kellie; Vindenes, Yngvild; Eby, Lisa A.; Barfoot, Craig & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Life history, population viability, and the potential for local adaptation in isolated trout populations. Global Ecology and Conservation.  ISSN 2351-9894.  10, s 93- 102 . doi: 10.1016/j.gecco.2017.02.001
 • Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn & Wennevik, Vidar (2017). The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  74(6), s 1495- 1513 . doi: 10.1093/icesjms/fsx020 Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Larsen, Torkel; Sørdalen, Tonje Knutsen; Vøllestad, Leif Asbjørn; Knutsen, Halvor & Olsen, Esben Moland (2017). Impact of harvesting cleaner fish for salmonid aquaculture assessed from replicated coastal marine protected areas. Marine Biology Research.  ISSN 1745-1000.  13(4), s 359- 369 . doi: 10.1080/17451000.2016.1262042
 • Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Sørdalen, Tonje Knutsen; Vøllestad, Leif Asbjørn; Skiftesvik, Anne Berit; Espeland, Sigurd Heiberg & Olsen, Esben Moland (2017). Sex-and size-selective harvesting of corkwing wrasse (Symphodus melops)-a cleaner fish used in salmonid aquaculture. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  74(3), s 660- 669 . doi: 10.1093/icesjms/fsw221
 • Sandlund, Odd Terje; Diserud, Ola Håvard; Poole, Russell; Bergesen, Knut Aanestad; Dillane, Mary; Rogan, Gerard; Durif, Caroline; Thorstad, Eva Bonsak & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Timing and pattern of annual silver eel migration in two European watersheds are determined by similar cues. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758. . doi: 10.1002/ece3.3099 Fulltekst i vitenarkiv
 • Bærum, Kim Magnus; Vøllestad, Leif Asbjørn; Kiffney, Peter; Remy, Alice Melisande Jacynthe & Haugen, Thrond Oddvar (2016). Population-level variation in juvenile brown trout growth from different climatic regions of Norway to an experimental thermal gradient. Environmental Biology of Fishes.  ISSN 0378-1909.  99, s 1009- 1018 . doi: 10.1007/s10641-016-0533-6
 • Edeline, Eric; Groth, Andreas; Cazelles, Bernard; Claessen, David; Winfield, Ian J.; Ohlberger, Jan Philipp; Vøllestad, Leif Asbjørn; Stenseth, Nils Christian & Ghil, Michael (2016). Pathogens trigger top-down climate forcing on ecosystem dynamics. Oecologia.  ISSN 0029-8549.  181, s 519- 532 . doi: 10.1007/s00442-016-3575-8
 • Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Sørdalen, Tonje Knutsen; Durif, Caroline; Knutsen, Halvor; Olsen, Esben Moland; Skiftesvik, Anne Berit; Rustand, Torborg Emmerhoff; Bjelland, Reidun Marie & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Male biased sexual size dimorphism in the nest building corkwing wrasse (Symphodus melops): implications for a size regulated fishery. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  73(10), s 2586- 2594 . doi: 10.1093/icesjms/fsw135
 • Hansson, Truls Hveem; Fischer, Barbara; Mazzarella, Anna; Voje, Kjetil L. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Lateral plate number in low-plated threespine stickleback: a study of plasticity and heritability. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  6(10), s 3154- 3160 . doi: 10.1002/ece3.2020 Fulltekst i vitenarkiv
 • Lennox, Robert J.; Falkegård, Morten; Vøllestad, Leif Asbjørn; Cooke, Steven J. & Thorstad, Eva Bonsak (2016). Influence of harvest restrictions on angler release behaviour and size selection in a recreational fishery. Journal of Environmental Management.  ISSN 0301-4797.  176, s 139- 148 . doi: 10.1016/j.jenvman.2016.03.031
 • Mäkinen, Hannu; Papakostas, Spiros; Vøllestad, Leif Asbjørn; Leder, Erica H & Primmer, Craig R (2016). Plastic and evolutionary gene expression responses are correlated in European grayling (Thymallus thymallus) subpopulations adapted to different thermal environments. Journal of Heredity.  ISSN 0022-1503.  107(1), s 82- 89 . doi: 10.1093/jhered/esv069
 • Mazzarella, Anna; Boessenkool, Sanne; Østbye, Kjartan; Vøllestad, Leif Asbjørn & Trucchi, Emiliano (2016). Genomic signatures of the plateless phenotype in the threespine stickleback. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  6(10), s 3161- 3173 . doi: 10.1002/ece3.2072 Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Østbye, Kjartan; Holmen, Johannes; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2016). Gyrodactylus spp. diversity in native and introduced minnow (Phoxinus phoxinus) populations: no support for "the enemy release" hypothesis. Parasites & Vectors.  ISSN 1756-3305.  9(51) . doi: 10.1186/s13071-016-1306-y
 • van Leeuwen, Casper; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Qvenild, Tore & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Mismatch between fishway operation and timing of fish movements: A risk for cascading effects in partial migration systems. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  6(8), s 2414- 2425 . doi: 10.1002/ece3.1937 Fulltekst i vitenarkiv
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Fitness consequences of early life conditions and maternal size effects in a freshwater top predator. Journal of Animal Ecology.  ISSN 0021-8790.  85(3), s 692- 704 . doi: 10.1111/1365-2656.12489
 • Wiig, Elisabeth; Reseland, Janne Elin; Østbye, Kjartan; Haugen, Håvard Jostein & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Variation in Lateral Plate Quality in Threespine Stickleback from Fresh, Brackish and Marine Water: A Micro-Computed Tomography Study . PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0164578
 • Østbye, Kjartan; Harrod, Chris; Gregersen, Finn; Klepaker, Tom Olav; Schulz, Michael; Schluter, Dolph & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). The temporal window of ecological adaptation in postglacial lakes: a comparison of head morphology, trophic position and habitat use in Norwegian threespine stickleback populations. BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148.  16(102), s 1- 16 . doi: 10.1186/s12862-016-0676-2
 • Haddeland, Peter Jørgen Tønnessen; Junge, Claudia; Serbezov, Dimitar & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Genetic Parentage Analysis Confirms a Polygynandrous Breeding System in the European Grayling (Thymallus thymallus) . PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(3) . doi: 10.1371/journal.pone.0122032 Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Mo, Tor Atle; Hansen, Haakon & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Genetic population structure of Gyrodactylus thymalli (Monogenea) in a large Norwegian river system. Parasitology.  ISSN 0031-1820.  142(14), s 1693- 1702 . doi: 10.1017/S003118201500133X
 • Bass, Arthur; Haugen, Thrond Oddvar & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Distribution and movement of European grayling in a subarctic lake revealed by acoustic telemetry. Ecology of Freshwater Fish.  ISSN 0906-6691.  23(2), s 149- 160 . doi: 10.1111/eff.12056
 • Fleming, Mitchell; Hansen, Tom Johnny; Skulstad, Ole Fredrik; Glover, Kevin; Morton, Hugh Craig; Vøllestad, Leif Asbjørn & Fjelldal, Per Gunnar (2014). Hybrid salmonids: Ploidy effect on skeletal meristic characteristics and sea lice infection susceptibility. Journal of Applied Ichthyology.  ISSN 0175-8659.  30(4), s 746- 752 . doi: 10.1111/jai.12530
 • Junge, Claudia; Museth, Jon; Hindar, Kjetil; Kraabøl, Morten & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Assessing the consequences of habitat fragmentation for two migratory salmonid fishes. Aquatic conservation.  ISSN 1052-7613.  24(3), s 297- 311 . doi: 10.1002/aqc.2391
 • Ohlberger, Jan; Thackeray, Stephen J.; Winfield, Ian J.; Maberly, Stephen C. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). When phenology matters: Age-size truncation alters population response to trophic mismatch. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8452.  281(1793) . doi: 10.1098/rspb.2014.0938
 • Olsen, Esben Moland; Serbezov, Dimitar & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Probabilistic maturation reaction norms assessed from mark-recaptures of wild fish in their natural habitat. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  4(9), s 1601- 1610 . doi: 10.1002/ece3.1044 Fulltekst i vitenarkiv
 • Otero, Jaime; L'Abee-Lund, Jan Henning; Castro-Santos, Ted; Leonardsson, Kjell; Storvik, Geir Olve; Jonsson, Bror; Dempson, J. Brian; Russell, Ian C.; Jensen, Arne Johan; Baglinière, Jean-Luc; Dionne, Mélanie; Armstrong, John D.; Romakkaniemi, Atso; Letcher, Benjamin H.; Kocik, John F.; Erkinaro, Jaakko; Poole, Russell; Rogan, Ger; Lundqvist, Hans; MacLean, Julian C.; Jokikokko, Erkki; Arnekleiv, Jo Vegar; Kennedy, Richard J.; Niemelä, Eero; Caballero, Pablo; Music, Paul A.; Antonsson, Thorolfur; Gudjonsson, Sigurdur; Veselov, Alexey E.; Lamberg, Anders; Groom, Steve; Taylor, Benjamin H.; Taberner, Malcolm; Dillane, Mary; Arnason, Fridthjofur; Horton, Gregg; Hvidsten, Nils Arne; Jonsson, Ingi Runar; Jonsson, Nina; McKelvey, Simon; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Smith, Gordon W.; Sægrov, Harald; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar). Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  20(1), s 61- 75 . doi: 10.1111/gcb.12363
 • Papakostas, Spiros; Vøllestad, Leif Asbjørn; Bruneaux, Matthieu; Aykanat, Tutku; Vanoverbeke, Joost; Ning, Mei; Primmer, Craig R. & Leder, Erica H. (2014). Gene pleiotropy constrains gene expression changes in fish adapted to different thermal conditions. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  5 . doi: 10.1038/ncomms5071 Fulltekst i vitenarkiv
 • Parra, Irene; Nicola, Graciela G.; Vøllestad, Leif Asbjørn; Elvira, Benigno & Almeida, Ana (2014). Latitude and altitude differentially shape life history trajectories between the sexes in non-anadromous brown trout. Evolutionary Ecology.  ISSN 0269-7653.  28(4), s 707- 720 . doi: 10.1007/s10682-014-9702-2
 • Skog, Anna; Vøllestad, Leif Asbjørn; Stenseth, Nils Christian; Kasumyan, Alexander & Jakobsen, Kjetill Sigurd (2014). Circumpolar phylogeography of the northern pike (Esox lucius) and its relationship to the Amur pike (E. reichertii). Frontiers in Zoology.  ISSN 1742-9994.  11(67) . doi: 10.1186/s12983-014-0067-8 Fulltekst i vitenarkiv
 • Taugbøl, Annette; Arntsen, Tina; Østbye, Kjartan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Small Changes in Gene Expression of Targeted Osmoregulatory Genes When Exposing Marine and Freshwater Threespine Stickleback (Gasterosteus aculeatus) to Abrupt Salinity Transfers . PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(9), s 1- 9 . doi: 10.1371/journal.pone.0106894 Fulltekst i vitenarkiv
 • Taugbøl, Annette; Junge, Claudia; Quinn, Thomas P.; Herland, Anders & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Genetic and morphometric divergence in threespine stickleback in the Chignik catchment, Alaska . Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  4(2), s 144- 156 . doi: 10.1002/ece3.918 Fulltekst i vitenarkiv
 • Vindenes, Yngvild; Edeline, Eric; Ohlberger, Jan; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J.; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Effects of climate change on trait-based dynamics of a top predator in freshwater ecosystems. American Naturalist.  ISSN 0003-0147.  183(2), s 243- 256 . doi: 10.1086/674610 Fulltekst i vitenarkiv
 • Vøllestad, Leif Asbjørn; Skurdal, Jostein & L'abee-Lund, Jan Henning (2014). Evaluation of a new management scheme for Norwegian Atlantic salmon Salmo salar. Fisheries Management and Ecology.  ISSN 0969-997X.  21(2), s 133- 139 . doi: 10.1111/fme.12057
 • Budy, Phaedra; Thiede, Gary P; Lobon-Cervia, Javier; Fernandez, G.; McHugh, Peter; McIntosh, A; Vøllestad, Leif Asbjørn; Becares, Eloy & Jellyman, Phillip (2013). Limitation and facilitation of one of the world's most invasive fish: an intercontinental comparison. Ecology.  ISSN 0012-9658.  94(2), s 356- 367 . doi: 10.1890/12-0628.1
 • Bærum, Kim Magnus; Haugen, Thrond Oddvar; Kiffney, Peter; Olsen, Esben Moland & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Interacting effects of temperature and density on individual growth performance in a wild population of brown trout. Freshwater Biology.  ISSN 0046-5070.  58(7), s 1329- 1339 . doi: 10.1111/fwb.12130
 • Durif, Caroline; Browman, Howard; Phillips, John B.; Skiftesvik, Anne Berit; Vøllestad, Leif Asbjørn & Stockhausen, Hagen (2013). Magnetic Compass Orientation in the European Eel. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(3) . doi: 10.1371/journal.pone.0059212 Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Hytterød, Sigurd; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2013). Osmoregulatory disturbances in Atlantic salmon, Salmo salar L., caused by the monogenean Gyrodactylus salaris. Journal of Fish Diseases.  ISSN 0140-7775.  36, s 67- 70 . doi: 10.1111/j.1365-2761.2012.01441.x
 • Voje, Kjetil Lysne; Mazzarella, Anna Virginia Black; Hansen, Thomas F; Østbye, Kjartan; Klepaker, Tom Olav; Bass, Arthur; Herland, Anders; Bærum, Kim Magnus; Gregersen, Finn & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Adaptation and constraint in a stickleback radiation. Journal of Evolutionary Biology.  ISSN 1010-061X.  26(11), s 2396- 2414 . doi: 10.1111/jeb.12240
 • Grøtan, Kyrre; Østbye, Kjartan; Taugbøl, Annette & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). No short-term effect of salinity on oxygen consumption in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) from fresh, brackish and salt water. Canadian Journal of Zoology.  ISSN 0008-4301.  90(12), s 1386- 1393 . doi: 10.1139/cjz-2012-0121
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan; Bernatchez, Louis & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Spatio-temporal patterns in pelvic reduction in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in Lake Storvatnet. Evolutionary Ecology Research.  ISSN 1522-0613.  14(2), s 169- 191
 • Ohlberger, Jan; Langangen, Øystein; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Community-Level Consequences of Cannibalism. American Naturalist.  ISSN 0003-0147.  180(6), s 791- 801 . doi: 10.1086/668080 Fulltekst i vitenarkiv
 • Ohlberger, Jan; Villar, Jaime Otero; Edeline, Eric; Winfield, Ian J.; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Biotic and abiotic effects on cohort size distributions in fish. Oikos.  ISSN 0030-1299. . doi: 10.1111/j.1600-0706.2012.19858.x
 • Serbezov, Dimitar; Jorde, Per Erik; Bernatchez, L; Olsen, Esben Moland & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Life history and demographic determinants of effective/census size ratios as exemplified by brown trout (Salmo trutta). Evolutionary Applications.  ISSN 1752-4571.  5(6), s 607- 618 . doi: 10.1111/j.1752-4571.2012.00239.x
 • Serbezov, Dimitar; Jorde, Per Erik; Bernatchez, L; Olsen, Esben Moland & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Short-Term Genetic Changes: Evaluating Effective Population Size Estimates in a Comprehensively Described Brown Trout (Salmo trutta) Population. Genetics.  ISSN 0016-6731.  191(2), s 579- 592 . doi: 10.1534/genetics.111.136580
 • Villar, Jaime Otero; Jensen, Arne Johan; L'abee-Lund, Jan Henning; Stenseth, Nils Christian; Storvik, Geir Olve & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Contemporary ocean warming and freshwater conditions are related to later sea age at maturity in Atlantic salmon spawning in Norwegian rivers. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  2(9), s 2192- 2203 . doi: 10.1002/ece3.337 Fulltekst i vitenarkiv
 • Vøllestad, Leif Asbjørn; Serbezov, Dimitar; Bass, Arthur; Bernatchez, Louis; Olsen, Esben Moland & Taugbøl, Annette (2012). Small-scale dispersal and population structure in stream-living brown trout (Salmo trutta) inferred by mark-recapture, pedigree reconstruction, and population genetics. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.  ISSN 0706-652X.  69(9), s 1513- 1524 . doi: 10.1139/F2012-073
 • Durif, Caroline; Gjøsæter, Jakob & Vøllestad, Leif Asbjørn (2011). Influence of oceanic factors on Anguilla anguilla (L.) over the twentieth century in coastal habitats of the Skagerrak, southern Norway. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8452.  278(1704), s 464- 473 . doi: 10.1098/rspb.2010.1547
 • Gregersen, Finn; Vøllestad, Leif Asbjørn; Østbye, Kjartan; Aass, Per & Hegge, O. (2011). Temperature and food-level effects on reproductive investment and egg mass in vendace Coregonus albula (L.). Ecology of Freshwater Fish.  ISSN 0906-6691.  18, s 263- 269 . doi: 10.1111/j.1365-2400.2010.00779.x
 • Gregersen, Finn; Vøllestad, Leif Asbjørn; Østbye, Kjartan; Aass, Per & Hegge, O. (2011). Temperature and food-level effects on reproductive investment and egg mass in vendace, Coregonus albula. Fisheries Management and Ecology.  ISSN 0969-997X.  18(4), s 263- 269 . doi: 10.1111/j.1365-2400.2010.00779.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Population differentiation and life history diversification: rapid and small scale?.
 • Dalen, Kristine; Vøllestad, Leif Asbjørn & van Leuween, Casper (2016). Effect of fragmentation and lack of precise homing on population structure in European grayling (Thymallus thymallus) within a large Norwegian river system..
 • Høydalsvik, Maria N. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Population dynamics in lobster: Effects of marina protected areas.
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). The relative impacts of early life conditions and maternal size effects in determining average fitness and population growth of pike.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Dyreriket - en zoologisk reise. Biolog.  ISSN 0801-0722.  34(2), s 46- 47
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Dødelighet i kystsonen og i havet. Hvor blir laksen av..
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Fiskeanatomi.. Biolog.  ISSN 0801-0722.  34(3), s 37- 37
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Is it possible to give highly effective lectures?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Population differentiation and life history diversification: rapid and small scale?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Understanding contemporary evolution in grayling Thymallus thymallus.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Økologiske konsekvenser av kultivering?.
 • Boessenkool, Sanne; Star, Bastiaan; Trucchi, Emiliano; Merilä, Juha & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Whole genome analyses of threespine stickleback populations from the Mediterranean to Northern Europe.
 • Fuchs, Daniela & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Personality traits in fish – the consistency of behavior in sea trout (Salmo trutta) of Southern Norway.
 • Høydalsvik, Maria N. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Population dynamics in lobster: Effects of marine protected areas.
 • Juliussen, Elisabeth H. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Adaption to temperature in Atlantic cod (Gadus morhua) on a micro-geographic scale.
 • Mazzarella, Anna; Boessenkool, Sanne; Østbye, Kjartan; Vøllestad, Leif Asbjørn & Trucchi, Emiliano (2015). Genomic signatures of the plateless phenotype in the Threespine Stickleback..
 • Mellerud, Ida Kristin & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Connectivity of Atlantic cod at the Norwegian Skagerrak coast.
 • Taugbøl, Annette; Arntsen, Tina; Østbye, Kjartan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Small changes in gene expression of targeted osmoregulatory genes when exposing marine and freshwater Threespine Stickleback (Gasterosteus aculeatus) to abrupt salinity transfers..
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Fitness consequences of early life conditions and maternal size effects in pike (Esox lucius).
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Relative fitness consequences of early life conditions and maternal length in Windermere pike.
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Relative fitness importance of a size-mediated maternal effect – an integral projection model approach.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Effects of environmental variation on the population structure of grayling Thymallus thymallus.
 • Hansson, Truls Hveem; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mazzarella, Anna (2014). Salinity-induced phenotypic plasticity in lateral bony plate number of the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) .
 • Hansson, Truls Hveem; Vøllestad, Leif Asbjørn; Mazzarella, Anna Virginia Black; Taugbøl, Annette; Voje, Kjetil L. & Fischer, Barbara (2014). Phenotypic Plasticity in threespined stickleback (G. aculeatus).
 • Mellerud, Ida Kristin; Vøllestad, Leif Asbjørn & Knutsen, Halvor (2014). Connectivity among populations of Atlantic cod (Gadus morhua) at the Norwegian Skagerrak cod.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Atlantic salmon Salmo salar. Analysis of the Norwegian catch statistics.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Climate effects on fish migration: eel and salmon as examples.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Contemporary evolution in grayling Thymallus thymallus.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Hva er det med laksen?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Norske ferskvannsfisk – utbredelse, biologi og utfordringer.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Population differentiation and diversification: rapid and small scale?.
 • Wiig, Elisabeth; Vøllestad, Leif Asbjørn & Østbye, Kjartan (2014). Variation in armour of the three-spine stickleback .
 • Hanssen, Benjamin & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). The life history of corkwing wrasse: effects of harvesting.
 • Hansson, Truls H & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Phenotypic Plasticity in threespined stickleback (G. aculeatus).
 • Hesthagen, Trygve H. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Jørgen Vasshaug – lektoren som satte Østfolds fiskevann på kartet. pH-status : forum for sur nedbør og kalking.  ISSN 0808-4882.  (1), s 3- 5
 • Mazzarella, Anna Virginia Black; Østbye, Kjartan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Looking for genomic signatures of platelessness in the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus).
 • Mazzarella, Anna Virginia Black; Østbye, Kjartan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Looking for genomic signatures of platelessness in the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus).
 • Vindenes, Yngvild; Edeline, Eric; Ohlberger, Jan; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J.; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Effects of climate warming on trait-based dynamics in a freshwater top predator.
 • Vindenes, Yngvild; Edeline, Eric; Ohlberger, Jan; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J.; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Trait-based dynamics of a top predator in freshwaters and effects of climate change.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Akvakultur og sjømatproduksjon.Relevant forskning ved Institutt for biovitenskap - UiO.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Blir våre laksebestander overbeskattet? .
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Harren i Lesja: oppsummering av 20 år med forskning.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Inngrep i og omkring vassdrag.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Som fisken i vannet. Iacob Dybwad Sømme. 5.9. 1898 - 3.3. 1944. En biografi. Biolog.  ISSN 0801-0722.  31(4), s 38- 39
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Status og framtidsutsikter for villaksen.
 • Wiig, Elisabeth & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Variation in bone armour of three-spine stickleback.
 • Arntsen, Tina; Vøllestad, Leif Asbjørn; Taugbøl, Annette & Østbye, Kjartan (2012). Variation in expression of genes involved in osmoregulation in the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) when exposed to different levels of salinity.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Atlantisk laks i Norge. Om fangststatistikken.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Beyond population genetics: new technologies offer new opportunities.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Evolutionary dynamics of brown trout in small streams.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Understanding life-history variation in salmonids: new opportunities.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:35 - Sist endret 16. mars 2011 15:01