Asbjørn Vøllestad

Bilde av Asbjørn Vøllestad
English version of this page
Telefon +47-22854640
Rom 3419
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg arbeider primært med å forstå dynamikken i fiskebestander, hovedsakelig i ferskvann. Et hovedspørsmål i min forskning er hvorfor er det så stor variasjon mellom bestander. Denne variasjonen er tydelig på individnivå og bestandsnivå, og jeg ønsker å forstå hvilke evolusjonære krefter og økologiske prosesser som genererer denne variasjonen. for å svare på dette bruker vi en rekke metoder; klassiske feltundersøkelser, merking-gjenfangst, atferdsstudier, populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk. Vi er også i gang med å studere effekter av enkeltgener mer direkte.

Undervisning

Bakgrunn

Utdannelse:

 • Doktorgrad: University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, 1988
 • Master (cand. real): University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, Zoologisk institutt, 1982
 • Bachelor (cand. mag.): University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, 1980

 Tidligere akademiske stillinger:

 • 2007-d.d.   Forsker, SFF – Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
 • 1994-d.d.   Professor, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2001-2002 Gjesteforsker, School of Aquatic and Fishery Sciences, University of Washington,.
 • 1991-1994 1. amanuensis i zoologi, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 1986-1991 Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Østfold
 • 1987-1988 Forsker, Universitetet i Oslo
 • 1985 Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Østfold
 • 1985-1986 Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo.
 • 1983-1985 Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo.
 • 1982-1983 Konsulent innen ferskvannsbiologi (feltstudier, rådgivning, osv.)
 • 1980-1982 Fiskeriforvalteren for Øst Norge (korttids engasjement).

Verv

 • Leder, Zoologisk avdeling, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Medlem av Råd og styre, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Leder, Utdanningskomitee, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Medlem, Eksaminasjons og utdanningskomiteen ved Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Leder, Arbeidsgruppe for rådgivning om fiskeriforvaltning i norske ferskvann (strategier), Direktoratet for Naturforvaltning (1990 - 1991)
 • Medlem, Prosjektgruppe i forskningsprosjekt om "vitenskapelig tilsyn", Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997)
 • Medlem av styret, Norsk zoologisk forening (1993)
 • Medlem, Najonal komitee for utdanning innen Biologi, oppnevnt av det Najonale møte for Matematisk- naturvitenskapelig fakulteter (1994 - 1997)
 • Medlem, Rådgivningskomitee, Norsk Jeger- og Fiskerforening (1995 - 1999)
 • Medlem, Vitenskapelig rådgivningskomitee, kartlegging av viktige områder for biodiversitet - utvikling av en manual for bruk i lokale samfunn, Direktoratet for Naturforvaltning (1998 – 1999).
 • Leder, Seksjon for marinbiologi og limnologi, Biologisk intitutt, Universitetet i Oslo (2002 - 2004)
 • Assisterende leder og medlem av styret, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (2003 - 2004)
 • Medlem av styret, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (2005 – 2008)
 • Redaktør for journalen Ecology of Freshwater Fish
 • Bidragende redaktør for journalen Aquatic Biology
   

 Prosjekter

Se også min personpresentasjon på CEES sine hjemmesider her

Emneord: Evolusjon, Fisk, Økologi, Ferskvann, Populasjonsgenetikk

Publikasjoner

 • Haugen, Thrond Oddvar & Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). Pike Population Size and Structure: Influence of Density-Dependent and Density-Independent Factors, In Christian Skov & Anders Nilsson (ed.),  Biology and Ecology of Pike.  CRC Press.  ISBN 9781482262902.  6.  s 123 - 163
 • Nater, Chloé Rebecca; Rustadbakken, Atle; Ergon, Torbjørn; Langangen, Øystein; Moe, S. Jannicke; Vindenes, Yngvild; Vøllestad, Leif Asbjørn & Aass, Per (2018). Individual heterogeneity and early life conditions shape growth in a freshwater top predator. Ecology.  ISSN 0012-9658.  99(5), s 1011- 1017 . doi: 10.1002/ecy.2178
 • Nilsson, Anna; L'Abee-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Jerstad, Kurt; Larsen, Bjørn Mejdell; Røstad, Ole Wiggo; Saltveit, Svein Jakob; Skaugen, Thomas; Stenseth, Nils Christian & Walseng, Bjørn (2018). The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  8(8), s 4065- 4073 . doi: 10.1002/ece3.3958 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Poole, W. Russell; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak; Durif, Caroline; Dolan, Conor; Sandlund, Odd Terje; Bergesen, Knut Aanestad; Rogan, Gerard; Kelly, Sean D. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139. . doi: 10.1093/icesjms/fsy053
 • Sørdalen, Tonje Knutsen; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Harrison, Hugo B.; Ellis, Charlie D.; Vøllestad, Leif Asbjørn; Knutsen, Halvor; Moland, Even & Olsen, Esben Moland (2018). Harvesting changes mating behaviour in European lobster. Evolutionary Applications.  ISSN 1752-4571.  11(6), s 963- 977 . doi: 10.1111/eva.12611
 • van Leeuwen, Casper; Dalen, Kristine; Museth, Jon; Junge, Claudia & Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). Habitat fragmentation has interactive effects on the population genetic diversity and individual behaviour of a freshwater salmonid fish. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  34(1), s 60- 68 . doi: 10.1002/rra.3226 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Avset, Liv Mildrid Melkild; Moe, S. Jannicke; Vøllestad, Leif Asbjørn & Rustadbakken, Atle (2018, 21. mars). Norges største ørret blir stadig mindre. [Internett].  forskning.no.
 • Heins, David; Budy, Phaedra; Sanz, Nuria & Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). 25 years of EFF?a thank you to the co-founding editor Javier Lobon-Cervia. Ecology of Freshwater Fish.  ISSN 0906-6691.  27(1), s 517- 518 . doi: 10.1111/eff.12343
 • Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle; Eken, Morten; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Sandodden, Roar; Vøllestad, Leif Asbjørn & Aamodt, Knut Ola (2018). Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen. NINA rapport. 1456. Vis sammendrag
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). Hva er det med laksen?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:35 - Sist endret 16. mars 2011 15:01