Asbjørn Vøllestad

Bilde av Asbjørn Vøllestad
English version of this page
Telefon +47-22854640
Rom 3419
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for biovitenskap

Faglige interesser

Jeg arbeider primært med å forstå dynamikken i fiskebestander, hovedsakelig i ferskvann. Et hovedspørsmål i min forskning er hvorfor er det så stor variasjon mellom bestander. Denne variasjonen er tydelig på individnivå og bestandsnivå, og jeg ønsker å forstå hvilke evolusjonære krefter og økologiske prosesser som genererer denne variasjonen. for å svare på dette bruker vi en rekke metoder; klassiske feltundersøkelser, merking-gjenfangst, atferdsstudier, populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk. Vi er også i gang med å studere effekter av enkeltgener mer direkte.

Undervisning

Bakgrunn

Utdannelse:

 • Doktorgrad: University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, 1988
 • Master (cand. real): University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, Zoologisk institutt, 1982
 • Bachelor (cand. mag.): University i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, 1980

 Tidligere akademiske stillinger:

 • 2007-d.d.   Forsker, SFF – Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
 • 1994-d.d.   Professor, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2001-2002 Gjesteforsker, School of Aquatic and Fishery Sciences, University of Washington,.
 • 1991-1994 1. amanuensis i zoologi, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 1986-1991 Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Østfold
 • 1987-1988 Forsker, Universitetet i Oslo
 • 1985 Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Østfold
 • 1985-1986 Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo.
 • 1983-1985 Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo.
 • 1982-1983 Konsulent innen ferskvannsbiologi (feltstudier, rådgivning, osv.)
 • 1980-1982 Fiskeriforvalteren for Øst Norge (korttids engasjement).

Verv

 • Leder, Zoologisk avdeling, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Medlem av Råd og styre, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Leder, Utdanningskomitee, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Medlem, Eksaminasjons og utdanningskomiteen ved Matematisk- naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo (1994 - 1997).
 • Leder, Arbeidsgruppe for rådgivning om fiskeriforvaltning i norske ferskvann (strategier), Direktoratet for Naturforvaltning (1990 - 1991)
 • Medlem, Prosjektgruppe i forskningsprosjekt om "vitenskapelig tilsyn", Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1997)
 • Medlem av styret, Norsk zoologisk forening (1993)
 • Medlem, Najonal komitee for utdanning innen Biologi, oppnevnt av det Najonale møte for Matematisk- naturvitenskapelig fakulteter (1994 - 1997)
 • Medlem, Rådgivningskomitee, Norsk Jeger- og Fiskerforening (1995 - 1999)
 • Medlem, Vitenskapelig rådgivningskomitee, kartlegging av viktige områder for biodiversitet - utvikling av en manual for bruk i lokale samfunn, Direktoratet for Naturforvaltning (1998 – 1999).
 • Leder, Seksjon for marinbiologi og limnologi, Biologisk intitutt, Universitetet i Oslo (2002 - 2004)
 • Assisterende leder og medlem av styret, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (2003 - 2004)
 • Medlem av styret, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (2005 – 2008)
 • Redaktør for journalen Ecology of Freshwater Fish
 • Bidragende redaktør for journalen Aquatic Biology
   

 Prosjekter

Se også min personpresentasjon på CEES sine hjemmesider her

Emneord: Evolusjon, Fisk, Økologi, Ferskvann, Populasjonsgenetikk

Publikasjoner

 • Haugen, Thrond Oddvar & Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). Pike Population Size and Structure: Influence of Density-Dependent and Density-Independent Factors, In Christian Skov & Anders Nilsson (ed.),  Biology and Ecology of Pike.  CRC Press.  ISBN 9781482262902.  6.  s 123 - 163
 • Anastasiadou, Chryssa; Daliri, Moslem; Oikonomou, Anthi & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Length weight relationships, relative weight and relative condition factor of three freshwater shrimps from Greece. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies.  ISSN 2394-0506.  5(1), s 403- 406 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carim, Kellie; Vindenes, Yngvild; Eby, Lisa A.; Barfoot, Craig & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Life history, population viability, and the potential for local adaptation in isolated trout populations. Global Ecology and Conservation.  ISSN 2351-9894.  10, s 93- 102 . doi: 10.1016/j.gecco.2017.02.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn & Wennevik, Vidar (2017). The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  74(6), s 1495- 1513 . doi: 10.1093/icesjms/fsx020 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Larsen, Torkel; Sørdalen, Tonje Knutsen; Vøllestad, Leif Asbjørn; Knutsen, Halvor & Olsen, Esben Moland (2017). Impact of harvesting cleaner fish for salmonid aquaculture assessed from replicated coastal marine protected areas. Marine Biology Research.  ISSN 1745-1000.  13(4), s 359- 369 . doi: 10.1080/17451000.2016.1262042 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Sørdalen, Tonje Knutsen; Vøllestad, Leif Asbjørn; Skiftesvik, Anne Berit; Espeland, Sigurd Heiberg & Olsen, Esben Moland (2017). Sex-and size-selective harvesting of corkwing wrasse (Symphodus melops)-a cleaner fish used in salmonid aquaculture. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  74(3), s 660- 669 . doi: 10.1093/icesjms/fsw221
 • L'Abee-Lund, Jan Henning & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Life-history plasticity in anadromous brown trout: a Norwegian perspective, In Javier Lobon-Cervia & Nuria Sanz (ed.),  Brown-Trout: Biology, ecology and management.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-119-26831-4.  Kapittel 11.  s 251 - 265
 • Sandlund, Odd Terje; Diserud, Ola Håvard; Poole, Russell; Bergesen, Knut Aanestad; Dillane, Mary; Rogan, Gerard; Durif, Caroline; Thorstad, Eva Bonsak & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Timing and pattern of annual silver eel migration in two European watersheds are determined by similar cues. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  7(15), s 5956- 5966 . doi: 10.1002/ece3.3099 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • van Leeuwen, Casper; Dalen, Kristine; Museth, Jon; Junge, Claudia & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Habitat fragmentation has interactive effects on the population genetic diversity and individual behaviour of a freshwater salmonid fish. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  34(1), s 60- 68 . doi: 10.1002/rra.3226 Vis sammendrag
 • Villar, Jaime Otero; L'Abee-Lund, Jan Henning & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Temporal and spatial variation in recreational catches of anadromous brown trout, Salmo trutta, in Norwegian rivers. Hydrobiologia.  ISSN 0018-8158.  797(1), s 199- 213 . doi: 10.1007/s10750-017-3176-5
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Understanding brown trout population genetic structure: A northern-European perspective, In Javier Lobon-Cervia & Nuria Sanz (ed.),  Brown-Trout: Biology, ecology and management.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-119-26831-4.  Kapittel 5.  s 127 - 144 Vis sammendrag
 • Bærum, Kim Magnus; Vøllestad, Leif Asbjørn; Kiffney, Peter; Remy, Alice Melisande Jacynthe & Haugen, Thrond Oddvar (2016). Population-level variation in juvenile brown trout growth from different climatic regions of Norway to an experimental thermal gradient. Environmental Biology of Fishes.  ISSN 0378-1909.  99, s 1009- 1018 . doi: 10.1007/s10641-016-0533-6 Vis sammendrag
 • Edeline, Eric; Groth, Andreas; Cazelles, Bernard; Claessen, David; Winfield, Ian J.; Ohlberger, Jan Philipp; Vøllestad, Leif Asbjørn; Stenseth, Nils Christian & Ghil, Michael (2016). Pathogens trigger top-down climate forcing on ecosystem dynamics. Oecologia.  ISSN 0029-8549.  181, s 519- 532 . doi: 10.1007/s00442-016-3575-8
 • Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Sørdalen, Tonje Knutsen; Durif, Caroline; Knutsen, Halvor; Olsen, Esben Moland; Skiftesvik, Anne Berit; Rustand, Torborg Emmerhoff; Bjelland, Reidun Marie & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Male biased sexual size dimorphism in the nest building corkwing wrasse (Symphodus melops): implications for a size regulated fishery. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  73(10), s 2586- 2594 . doi: 10.1093/icesjms/fsw135
 • Hansson, Truls Hveem; Fischer, Barbara; Mazzarella, Anna; Voje, Kjetil L. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Lateral plate number in low-plated threespine stickleback: a study of plasticity and heritability. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  6(10), s 3154- 3160 . doi: 10.1002/ece3.2020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lennox, Robert J.; Falkegård, Morten; Vøllestad, Leif Asbjørn; Cooke, Steven J. & Thorstad, Eva Bonsak (2016). Influence of harvest restrictions on angler release behaviour and size selection in a recreational fishery. Journal of Environmental Management.  ISSN 0301-4797.  176, s 139- 148 . doi: 10.1016/j.jenvman.2016.03.031
 • Mäkinen, Hannu; Papakostas, Spiros; Vøllestad, Leif Asbjørn; Leder, Erica H & Primmer, Craig R (2016). Plastic and evolutionary gene expression responses are correlated in European grayling (Thymallus thymallus) subpopulations adapted to different thermal environments. Journal of Heredity.  ISSN 0022-1503.  107(1), s 82- 89 . doi: 10.1093/jhered/esv069
 • Mazzarella, Anna; Boessenkool, Sanne; Østbye, Kjartan; Vøllestad, Leif Asbjørn & Trucchi, Emiliano (2016). Genomic signatures of the plateless phenotype in the threespine stickleback. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  6(10), s 3161- 3173 . doi: 10.1002/ece3.2072 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pettersen, Ruben Alexander; Østbye, Kjartan; Holmen, Johannes; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2016). Gyrodactylus spp. diversity in native and introduced minnow (Phoxinus phoxinus) populations: no support for "the enemy release" hypothesis. Parasites & Vectors.  ISSN 1756-3305.  9(51) . doi: 10.1186/s13071-016-1306-y
 • van Leeuwen, Casper; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Qvenild, Tore & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Mismatch between fishway operation and timing of fish movements: A risk for cascading effects in partial migration systems. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  6(8), s 2414- 2425 . doi: 10.1002/ece3.1937 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Fitness consequences of early life conditions and maternal size effects in a freshwater top predator. Journal of Animal Ecology.  ISSN 0021-8790.  85(3), s 692- 704 . doi: 10.1111/1365-2656.12489
 • Wiig, Elisabeth; Reseland, Janne Elin; Østbye, Kjartan; Haugen, Håvard Jostein & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Variation in Lateral Plate Quality in Threespine Stickleback from Fresh, Brackish and Marine Water: A Micro-Computed Tomography Study. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0164578
 • Østbye, Kjartan; Harrod, Chris; Gregersen, Finn; Klepaker, Tom Olav; Schulz, Michael; Schluter, Dolph & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). The temporal window of ecological adaptation in postglacial lakes: a comparison of head morphology, trophic position and habitat use in Norwegian threespine stickleback populations. BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148.  16(102), s 1- 16 . doi: 10.1186/s12862-016-0676-2
 • Haddeland, Peter Jørgen Tønnessen; Junge, Claudia; Serbezov, Dimitar & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Genetic Parentage Analysis Confirms a Polygynandrous Breeding System in the European Grayling (Thymallus thymallus). PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(3) . doi: 10.1371/journal.pone.0122032 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pettersen, Ruben Alexander; Mo, Tor Atle; Hansen, Haakon & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Genetic population structure of Gyrodactylus thymalli (Monogenea) in a large Norwegian river system. Parasitology.  ISSN 0031-1820.  142(14), s 1693- 1702 . doi: 10.1017/S003118201500133X
 • Bass, Arthur; Haugen, Thrond Oddvar & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Distribution and movement of European grayling in a subarctic lake revealed by acoustic telemetry. Ecology of Freshwater Fish.  ISSN 0906-6691.  23(2), s 149- 160 . doi: 10.1111/eff.12056
 • Fleming, Mitchell; Hansen, Tom Johnny; Skulstad, Ole Fredrik; Glover, Kevin; Morton, Hugh Craig; Vøllestad, Leif Asbjørn & Fjelldal, Per Gunnar (2014). Hybrid salmonids: Ploidy effect on skeletal meristic characteristics and sea lice infection susceptibility. Journal of Applied Ichthyology.  ISSN 0175-8659.  30(4), s 746- 752 . doi: 10.1111/jai.12530
 • Junge, Claudia; Museth, Jon; Hindar, Kjetil; Kraabøl, Morten & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Assessing the consequences of habitat fragmentation for two migratory salmonid fishes. Aquatic conservation.  ISSN 1052-7613.  24(3), s 297- 311 . doi: 10.1002/aqc.2391 Vis sammendrag
 • Ohlberger, Jan; Thackeray, Stephen J.; Winfield, Ian J.; Maberly, Stephen C. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). When phenology matters: Age-size truncation alters population response to trophic mismatch. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8452.  281(1793) . doi: 10.1098/rspb.2014.0938
 • Olsen, Esben Moland; Serbezov, Dimitar & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Probabilistic maturation reaction norms assessed from mark-recaptures of wild fish in their natural habitat. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  4(9), s 1601- 1610 . doi: 10.1002/ece3.1044 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Otero, Jaime; L'Abee-Lund, Jan Henning; Castro-Santos, Ted; Leonardsson, Kjell; Storvik, Geir Olve; Jonsson, Bror; Dempson, J. Brian; Russell, Ian C.; Jensen, Arne Johan; Baglinière, Jean-Luc; Dionne, Mélanie; Armstrong, John D.; Romakkaniemi, Atso; Letcher, Benjamin H.; Kocik, John F.; Erkinaro, Jaakko; Poole, Russell; Rogan, Ger; Lundqvist, Hans; MacLean, Julian C.; Jokikokko, Erkki; Arnekleiv, Jo Vegar; Kennedy, Richard J.; Niemelä, Eero; Caballero, Pablo; Music, Paul A.; Antonsson, Thorolfur; Gudjonsson, Sigurdur; Veselov, Alexey E.; Lamberg, Anders; Groom, Steve; Taylor, Benjamin H.; Taberner, Malcolm; Dillane, Mary; Arnason, Fridthjofur; Horton, Gregg; Hvidsten, Nils Arne; Jonsson, Ingi Runar; Jonsson, Nina; McKelvey, Simon; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Smith, Gordon W.; Sægrov, Harald; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar). Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  20(1), s 61- 75 . doi: 10.1111/gcb.12363 Vis sammendrag
 • Papakostas, Spiros; Vøllestad, Leif Asbjørn; Bruneaux, Matthieu; Aykanat, Tutku; Vanoverbeke, Joost; Ning, Mei; Primmer, Craig R. & Leder, Erica H. (2014). Gene pleiotropy constrains gene expression changes in fish adapted to different thermal conditions. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  5 . doi: 10.1038/ncomms5071 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Parra, Irene; Nicola, Graciela G.; Vøllestad, Leif Asbjørn; Elvira, Benigno & Almeida, Ana (2014). Latitude and altitude differentially shape life history trajectories between the sexes in non-anadromous brown trout. Evolutionary Ecology.  ISSN 0269-7653.  28(4), s 707- 720 . doi: 10.1007/s10682-014-9702-2
 • Skog, Anna; Vøllestad, Leif Asbjørn; Stenseth, Nils Christian; Kasumyan, Alexander & Jakobsen, Kjetill Sigurd (2014). Circumpolar phylogeography of the northern pike (Esox lucius) and its relationship to the Amur pike (E. reichertii). Frontiers in Zoology.  ISSN 1742-9994.  11(67) . doi: 10.1186/s12983-014-0067-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Taugbøl, Annette; Arntsen, Tina; Østbye, Kjartan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Small Changes in Gene Expression of Targeted Osmoregulatory Genes When Exposing Marine and Freshwater Threespine Stickleback (Gasterosteus aculeatus) to Abrupt Salinity Transfers. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(9), s 1- 9 . doi: 10.1371/journal.pone.0106894 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Taugbøl, Annette; Junge, Claudia; Quinn, Thomas P.; Herland, Anders & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Genetic and morphometric divergence in threespine stickleback in the Chignik catchment, Alaska. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  4(2), s 144- 156 . doi: 10.1002/ece3.918 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vindenes, Yngvild; Edeline, Eric; Ohlberger, Jan; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J.; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Effects of climate change on trait-based dynamics of a top predator in freshwater ecosystems. American Naturalist.  ISSN 0003-0147.  183(2), s 243- 256 . doi: 10.1086/674610 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn; Skurdal, Jostein & L'abee-Lund, Jan Henning (2014). Evaluation of a new management scheme for Norwegian Atlantic salmon Salmo salar. Fisheries Management and Ecology.  ISSN 0969-997X.  21(2), s 133- 139 . doi: 10.1111/fme.12057 Vis sammendrag
 • Budy, Phaedra; Thiede, Gary P; Lobon-Cervia, Javier; Fernandez, G.; McHugh, Peter; McIntosh, A; Vøllestad, Leif Asbjørn; Becares, Eloy & Jellyman, Phillip (2013). Limitation and facilitation of one of the world's most invasive fish: an intercontinental comparison. Ecology.  ISSN 0012-9658.  94(2), s 356- 367 . doi: 10.1890/12-0628.1
 • Bærum, Kim Magnus; Haugen, Thrond Oddvar; Kiffney, Peter; Olsen, Esben Moland & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Interacting effects of temperature and density on individual growth performance in a wild population of brown trout. Freshwater Biology.  ISSN 0046-5070.  58(7), s 1329- 1339 . doi: 10.1111/fwb.12130
 • Durif, Caroline; Browman, Howard; Phillips, John B.; Skiftesvik, Anne Berit; Vøllestad, Leif Asbjørn & Stockhausen, Hagen (2013). Magnetic Compass Orientation in the European Eel. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(3) . doi: 10.1371/journal.pone.0059212 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pettersen, Ruben Alexander; Hytterød, Sigurd; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2013). Osmoregulatory disturbances in Atlantic salmon, Salmo salar L., caused by the monogenean Gyrodactylus salaris. Journal of Fish Diseases.  ISSN 0140-7775.  36, s 67- 70 . doi: 10.1111/j.1365-2761.2012.01441.x
 • Voje, Kjetil Lysne; Mazzarella, Anna Virginia Black; Hansen, Thomas F; Østbye, Kjartan; Klepaker, Tom Olav; Bass, Arthur; Herland, Anders; Bærum, Kim Magnus; Gregersen, Finn & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Adaptation and constraint in a stickleback radiation. Journal of Evolutionary Biology.  ISSN 1010-061X.  26(11), s 2396- 2414 . doi: 10.1111/jeb.12240
 • Grøtan, Kyrre; Østbye, Kjartan; Taugbøl, Annette & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). No short-term effect of salinity on oxygen consumption in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) from fresh, brackish and salt water. Canadian Journal of Zoology.  ISSN 0008-4301.  90(12), s 1386- 1393 . doi: 10.1139/cjz-2012-0121
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan; Bernatchez, Louis & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Spatio-temporal patterns in pelvic reduction in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in Lake Storvatnet. Evolutionary Ecology Research.  ISSN 1522-0613.  14(2), s 169- 191
 • Ohlberger, Jan; Langangen, Øystein; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Community-Level Consequences of Cannibalism. American Naturalist.  ISSN 0003-0147.  180(6), s 791- 801 . doi: 10.1086/668080 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ohlberger, Jan; Villar, Jaime Otero; Edeline, Eric; Winfield, Ian J.; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2012). Biotic and abiotic effects on cohort size distributions in fish. Oikos.  ISSN 0030-1299. . doi: 10.1111/j.1600-0706.2012.19858.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). Hva er det med laksen?.
 • Sandve, Simen Rød; Hvidsten, Torgeir Rhoden; Lien, Sigbjørn; Rori, Rohlfs; Jakobsen, Kjetill Sigurd; Nome, Torfinn; Varadharajan, Srinidhi; Nederbragt, Alexander Johan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Evolution after whole genome duplication - insights from the salmonids.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Havboka. Biolog.  ISSN 0801-0722.  35(3-4), s 14- 15
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Hva er det med laksen?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Population differentiation and life history diversification: rapid and small scale?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2017). Understanding contemporary evolution in grayling Thymallus thymallus. A long-term study.
 • Bærum, Kim Magnus; Vøllestad, Leif Asbjørn; Kiffney, Peter; Remy, Alice & Haugen, Thrond Oddvar (2016). Erratum to: Population-level variation in juvenile brown trout growth from different climatic regions of Norway to an experimental thermal gradient (Environ Biol Fish, 10.1007/s10641-016-0533-6). Environmental Biology of Fishes.  ISSN 0378-1909.  99(12), s 1019 . doi: 10.1007/s10641-016-0553-2
 • Dalen, Kristine; Vøllestad, Leif Asbjørn & van Leuween, Casper (2016). Effect of fragmentation and lack of precise homing on population structure in European grayling (Thymallus thymallus) within a large Norwegian river system..
 • Høydalsvik, Maria N. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Population dynamics in lobster: Effects of marina protected areas.
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). The relative impacts of early life conditions and maternal size effects in determining average fitness and population growth of pike.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Dyreriket - en zoologisk reise. Biolog.  ISSN 0801-0722.  34(2), s 46- 47
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Dødelighet i kystsonen og i havet. Hvor blir laksen av..
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Fiskeanatomi.. Biolog.  ISSN 0801-0722.  34(3), s 37- 37
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Is it possible to give highly effective lectures?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Population differentiation and life history diversification: rapid and small scale?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Understanding contemporary evolution in grayling Thymallus thymallus.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2016). Økologiske konsekvenser av kultivering?.
 • Boessenkool, Sanne; Star, Bastiaan; Trucchi, Emiliano; Merilä, Juha & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Whole genome analyses of threespine stickleback populations from the Mediterranean to Northern Europe.
 • Fuchs, Daniela & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Personality traits in fish – the consistency of behavior in sea trout (Salmo trutta) of Southern Norway.
 • Høydalsvik, Maria N. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Population dynamics in lobster: Effects of marine protected areas.
 • Juliussen, Elisabeth H. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Adaption to temperature in Atlantic cod (Gadus morhua) on a micro-geographic scale.
 • Mazzarella, Anna; Boessenkool, Sanne; Østbye, Kjartan; Vøllestad, Leif Asbjørn & Trucchi, Emiliano (2015). Genomic signatures of the plateless phenotype in the Threespine Stickleback..
 • Mellerud, Ida Kristin & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Connectivity of Atlantic cod at the Norwegian Skagerrak coast.
 • Taugbøl, Annette; Arntsen, Tina; Østbye, Kjartan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Small changes in gene expression of targeted osmoregulatory genes when exposing marine and freshwater Threespine Stickleback (Gasterosteus aculeatus) to abrupt salinity transfers..
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Fitness consequences of early life conditions and maternal size effects in pike (Esox lucius).
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Relative fitness consequences of early life conditions and maternal length in Windermere pike.
 • Vindenes, Yngvild; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Relative fitness importance of a size-mediated maternal effect – an integral projection model approach.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Effects of environmental variation on the population structure of grayling Thymallus thymallus.
 • Hansson, Truls Hveem; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mazzarella, Anna (2014). Salinity-induced phenotypic plasticity in lateral bony plate number of the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus).
 • Hansson, Truls Hveem; Vøllestad, Leif Asbjørn; Mazzarella, Anna Virginia Black; Taugbøl, Annette; Voje, Kjetil L. & Fischer, Barbara (2014). Phenotypic Plasticity in threespined stickleback (G. aculeatus).
 • Mellerud, Ida Kristin; Vøllestad, Leif Asbjørn & Knutsen, Halvor (2014). Connectivity among populations of Atlantic cod (Gadus morhua) at the Norwegian Skagerrak cod.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Atlantic salmon Salmo salar. Analysis of the Norwegian catch statistics.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Climate effects on fish migration: eel and salmon as examples.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Contemporary evolution in grayling Thymallus thymallus.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Hva er det med laksen?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Norske ferskvannsfisk – utbredelse, biologi og utfordringer.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2014). Population differentiation and diversification: rapid and small scale?.
 • Wiig, Elisabeth; Vøllestad, Leif Asbjørn & Østbye, Kjartan (2014). Variation in armour of the three-spine stickleback.
 • Hanssen, Benjamin & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). The life history of corkwing wrasse: effects of harvesting.
 • Hansson, Truls H & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Phenotypic Plasticity in threespined stickleback (G. aculeatus).
 • Hesthagen, Trygve H. & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Jørgen Vasshaug – lektoren som satte Østfolds fiskevann på kartet. pH-status : forum for sur nedbør og kalking.  ISSN 0808-4882.  (1), s 3- 5
 • Mazzarella, Anna Virginia Black; Østbye, Kjartan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Looking for genomic signatures of platelessness in the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus).
 • Mazzarella, Anna Virginia Black; Østbye, Kjartan & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Looking for genomic signatures of platelessness in the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus).
 • Vindenes, Yngvild; Edeline, Eric; Ohlberger, Jan; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J.; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Effects of climate warming on trait-based dynamics in a freshwater top predator.
 • Vindenes, Yngvild; Edeline, Eric; Ohlberger, Jan; Langangen, Øystein; Winfield, Ian J.; Stenseth, Nils Christian & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Trait-based dynamics of a top predator in freshwaters and effects of climate change.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Akvakultur og sjømatproduksjon.Relevant forskning ved Institutt for biovitenskap - UiO.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Blir våre laksebestander overbeskattet?.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Harren i Lesja: oppsummering av 20 år med forskning.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Inngrep i og omkring vassdrag.
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Som fisken i vannet. Iacob Dybwad Sømme. 5.9. 1898 - 3.3. 1944. En biografi. Biolog.  ISSN 0801-0722.  31(4), s 38- 39
 • Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Status og framtidsutsikter for villaksen.
 • Wiig, Elisabeth & Vøllestad, Leif Asbjørn (2013). Variation in bone armour of three-spine stickleback.
 • Arntsen, Tina; Vøllestad, Leif Asbjørn; Taugbøl, Annette & Østbye, Kjartan (2012). Variation in expression of genes involved in osmoregulation in the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) when exposed to different levels of salinity.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:35 - Sist endret 16. mars 2011 15:01