Hildegunn Viljugrein

Bilde av Hildegunn Viljugrein
English version of this page
Telefon +47-22855078
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

For min personpresentasjon gå til CEES sine sider her.

Publikasjoner

  • Mysterud, Atle; Stigum, Vetle Malmer; Seland, Ingrid Vikingsdal; Herland, Anders; Easterday, William Ryan; Jore, Solveig; Østerås, Olav & Viljugrein, Hildegunn (2018). Tick abundance, pathogen prevalence, and disease incidence in two contrasting regions at the northern distribution range of Europe. Parasites & Vectors.  ISSN 1756-3305.  11(309) . doi: 10.1186/s13071-018-2890-9
  • Aldrin, Magne Tommy; Huseby, Ragnar Bang; Stien, Audun; Grøntvedt, Randi Nygaard; Viljugrein, Hildegunn & Jansen, Peder A (2017). A stage-structured Bayesian hierarchical model for salmon lice populations at individual salmon farms – Estimated from multiple farm data sets. Ecological Modelling.  ISSN 0304-3800.  359, s 333- 348 . doi: 10.1016/j.ecolmodel.2017.05.019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Flem, Belinda; Moen, Vidar; Finne, Tor Erik; Viljugrein, Hildegunn & Kristoffersen, Anja Bråthen (2017). Trace element composition of smolt scales from Atlantic salmon (Salmo salar L.), geographic variation between hatcheries. Fisheries Research.  ISSN 0165-7836.  190, s 183- 196 . doi: 10.1016/j.fishres.2017.02.010
  • Handeland, Kjell; Viljugrein, Hildegunn; Lierhagen, Syverin; Opland, Marthe; Tarpai, Attila & Vikøren, Turid (2017). Low copper levels associated with low carcass weight in wild red deer (Cervus elaphus) in Norway. Journal of Wildlife Diseases.  ISSN 0090-3558.  53(1), s 176- 180 . doi: 10.7589/2016-02-037

Se alle arbeider i Cristin

  • Helgesen, Kari Marie Olli; Kristoffersen, Anja Bråthen; Viljugrein, Hildegunn & Qviller, Lars (2018). Mer lakselus på våren -økt trussel mot vill laksesmolt og mot vekst i oppdrettsnæringa. Norsk Veterinærtidsskrift.  ISSN 0332-5741.  (2), s 95- 96
  • Rolandsen, Christer Moe; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie Lafond; Mysterud, Atle; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling Johan; Ytrehus, Bjørnar; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Næss, Camilla; Haavardstun, Tom; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten & Rudningen, Kåre (2018). Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016 og 2017. NINA rapport. 1522.
  • Helgesen, Kari Marie Olli; Kristoffersen, Anja Bråthen; Viljugrein, Hildegunn & Qviller, Lars (2017). Mer lakselus om våren -økt trussel mot vill laksesmolt og mot vekst i næringa. Norsk Fiskeoppdrett.  ISSN 0332-7132.  (12), s 50- 51
  • Helgesen, Kari Marie Olli; van Son, Thijs Christiaan; Kristoffersen, Anja Bråthen & Viljugrein, Hildegunn (2017). Better salmon lice management through improved understanding of salmon lice counts.
  • Helgesen, Kari Marie Olli; Viljugrein, Hildegunn; Kristoffersen, Anja Bråthen; Qviller, Lars & Jansen, Peder A (2017). Lusekart og lusekalkulator.
  • Hopp, Petter; Mysterud, Atle; Benestad, Sylvie Lafond; Vikøren, Turid & Viljugrein, Hildegunn (2017). Skrantesyke. Resultater av overvåkingen 2016.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:34 - Sist endret 22. feb. 2011 13:27