Klaus Høiland

Bilde av Klaus Høiland
English version of this page
Telefon +47-22854473
Mobiltelefon +47-92656366
Rom 4122
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 OSLO Kristine Bonnevies hus MERG
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Systematikk og fylogeni hos Agaricales (skivesopper), høyere stilksporesopper (Basidiomycota). Jeg er spesielt interessert i slørsopper Cortinarius og nærstående slekter. Cortinarius er den største slekta sopper som danner ektomykorriza. Mer enn 500 arter er identifisert i Norge, og mer enn 2000 arter globalt. I boreale barskoger utgjør arter av Cortinarius omtrent 70% av den totale biomassen av basidiokarper per år. De kan derfor være meget viktige for trærene i disse skogområdene. De forskjellige Cortinarius-artene okkuperer forskjellige økologiske nisjer i Norge, fra nemoral eikeskog til arktisk tundra. Noen arter er sensitive for menneskapt forurensning, andre tolerante. De kan derfor brukes til å overvåke miljøet. Noen arter, f.eks. spiss giftslørsopp Cortinarius rubellus og butt giftslørsopp C. orellanus, inneholder det ekstremt giftige stoffet orellanin. Andre Cortinarius-arter inneholder sterke fargepigmenter, f.eks antrakinoner.

Ektomykorriza i kystnære og arktisk-alpine økosystemer er fremdeles lite studert. Spesielt ektomykorriza hos arktisk-alpine planter som musøyre Salix herbacea, polarvierSalix polaris, reinrose Dryas octopetala og harerugBistorta vivipara. Det samme gjelder Salix repens som lever i kystnære sanddyner og heier.

Undervisning

Bakgrunn

Utdannelse:

 • 1974 Cand. real., UiO
 • 1984 Dr. philos, UiO

 Tidligere akademsike stillinger:

 • 1995-d.d.   Professor, Biologisk Institutt, UiO
 • 1994-1995 1. amanuensis, Biologisk Institutt, UiO
 • 1988-1994 Forsker, Norsk institutt for naturforskning(NINA)
 • 1987-1988 1. amanuensis, Økoforsk
 • 1982-1987 Prosjektleder for en rekker miljøprosjekter finansiert av Miljøverndepartementet
 • 1976-1982 Vitekskapelig- og undervisnings assistent, Botanisk hage og museum, UiO

Priser

 • 1992 "Svein Myrbergets minnepris", NINA. Pris for popularisering av vitenskap
 • 1998 "Brageprisen" klasse for faglitteratur. Pris for boken "Er det liv er det sopp", Landbruksforlaget (med Leif Ryvarden)
 • 1999, 2003 og 2006 "Den gyldne pekestokk" Biologisk fagutvalgs (BFU) pris for beste foreleser ved Biologisk Institutt, UiO
 •  2008 "Formidlingsprisen", Biologisk Institutt, UiO
Emneord: Soppfylogeni, Kjemotaksonomi av sopp, Cortinarius, Mykorrhiza, Sanddyner, Skivesopp, Kystnære økosystemer, Mykologi, Soppøkologi, Arktiske og alpine økosystemer

Publikasjoner

 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Heilmann-Clausen, Jacob; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Kuyper, Thomas W.; Senn-Irlet, Beatrice; Büntgen, Ulf; Diez, Jeffrey Michael; Egli, Simon; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Høiland, Klaus; Nordén, Jenni; Rustøen, Fredrik; Boddy, Lynne & Kauserud, Håvard (2017). Big data integration: Pan-European fungal species observations' assembly for addressing contemporary questions in ecology and global change biology. Fungal Biology Reviews.  ISSN 1749-4613.  31(2), s 88- 98 . doi: 10.1016/j.fbr.2017.01.001 Vis sammendrag
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Martinez-Pena, Fernando; Egli, Simon; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Büntgen, Ulf; Aldea, Jorge; Høiland, Klaus; Boddy, Lynne & Kauserud, Håvard (2016). Climate impacts on fungal community and trait dynamics. Fungal ecology.  ISSN 1754-5048.  22, s 17- 25 . doi: 10.1016/j.funeco.2016.03.005
 • Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Diez, Jefferey M.; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Kuyper, Thomas W.; Bässler, Claus; Büntgen, Ulf; Gange, Alan C.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Andrew, Carrie Joy; Ayer, Francouis; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M. & Egli, Simon (2016). Fine-scale spatiotemporal dynamics of fungal fruiting: prevalence, amplitude, range and continuity. Ecography.  ISSN 0906-7590.  40(8), s 947- 959 . doi: 10.1111/ecog.02256 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus & Botnen, Synnøve Smebye (2016). A comparison of aboveground sporocarps and belowground ectomycorrhizal structures of Agaricales, Boletales and Russulales in a sand dune ecosystem on Lista, South-western Norway. Agarica.  ISSN 0800-1820.  37, s 67- 77 Vis sammendrag
 • Mysterud, Ivar; Koller, Gry; Høiland, Klaus; Carlsen, Tor & Sletten, Arild (2016). The lamb disease alveld: Search for fungi and bacteria on Narthecium ossifragum foliage and roots. Small Ruminant Research.  ISSN 0921-4488.  136, s 179- 186 . doi: 10.1016/j.smallrumres.2016.01.025
 • Botnen, Synnøve; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Blaalid, Rakel & Høiland, Klaus (2015). Mycorrhizal fungal communities in coastal sand dunes and heaths investigated by pyrosequencing analyses. Mycorrhiza.  ISSN 0940-6360.  25(6), s 447- 456 . doi: 10.1007/s00572-014-0624-1
 • Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Andersen, Tom; Høiland, Klaus & Vrålstad, Trude (2015). Links between genetic groups, indole alkaloid profiles and ecology within the grass-parasitic Claviceps purpurea species complex. Toxins.  ISSN 2072-6651.  7(5), s 1431- 1456 . doi: 10.3390/toxins7051431 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Blaalid, Rakel; Davey, Marie Louise; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Halvorsen, Rune; Høiland, Klaus & Eidesen, Pernille Bronken (2014). Arctic root-associated fungal community composition reflects environmental filtering. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  23(3), s 649- 659 . doi: 10.1111/mec.12622
 • Stensrud, Øyvind; Orr, Russell; Reier-Røberg, Kjetil; Schumacher, Trond & Høiland, Klaus (2014). Phylogenetic relationships in Cortinarius with focus on North European species. Karstenia.  ISSN 0453-3402.  54(2), s 57- 71 Vis sammendrag
 • Brandrud, Tor Erik; Høiland, Klaus; Solheim, Halvor & Sundheim, Leif (2012). Fremmede arter i Norge 2012 - svartelistede sopper. Agarica.  ISSN 0800-1820.  32, s 21- 28
 • Høiland, Klaus (2012). An investigation of basidiospore characteristics in sand dune mushrooms from Lista, South-western Norway. Agarica.  ISSN 0800-1820.  32, s 49- 58 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2012). Nytt funn av grann styltesopp Tulostoma brunmale på Lista, Farsund, Vest-Agder. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  70(4), s 268- 269
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Büntgen, Ulf; Halvorsen, Rune; Egli, Simon; Senn-Irlet, Beatrice; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Dämon, Wolfgang; Sparks, Tim; Nordén, Jenni; Høiland, Klaus; Kirk, Paul; Semenov, Mikhail A.; Boddy, Lynne & Stenseth, Nils Christian (2012). Warming-induced shift in European mushroom fruiting phenology. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  109(36), s 14488- 14493 . doi: 10.1073/pnas.1200789109 Vis sammendrag
 • Eidesen, Pernille Bronken; Høiland, Klaus & Gulden, Gro (2011). Sopptur i busens fotspor. Agarica.  ISSN 0800-1820.  31, s 35- 40
 • Hofton, Tom Hellik; Holien, Håkon & Høiland, Klaus (2011). Urskogens og gammelskogens planter og sopp, I: Sigmund Hågvar & Bredo Berntsen (red.),  Norsk urskog og gammelskog.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-471-1.  Kapittel.  s 57 - 85
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Boddy, Lynne; Høiland, Klaus & Stenseth, Nils Christian (2011). Mushroom's spore size and time of fruiting are strongly related: is moisture important?. Biology Letters.  ISSN 1744-9561.  7(2), s 273- 276 . doi: 10.1098/rsbl.2010.0820 Vis sammendrag
 • Bjorbækmo, Marit Markussen; Carlsen, Tor; Brysting, Anne Krag; Vrålstad, Trude; Høiland, Klaus; Ugland, Karl Inne; Geml, Jozsef; Schumacher, Trond & Kauserud, Håvard (2010). High diversity of root associated fungi in both alpine and arctic Dryas octopetala. BMC Plant Biology.  ISSN 1471-2229.  10 . doi: 10.1186/1471-2229-10-244
 • Høiland, Klaus (2009). Soppenes opprinnelse. Agarica.  ISSN 0800-1820.  28, s 79- 93 Vis sammendrag
 • Ryvarden, Leif & Høiland, Klaus (2009). Some higher Basidiomycota from Jan Mayen, Norway. Agarica.  ISSN 0800-1820.  28, s 50- 52 Vis sammendrag
 • Brondz, Ilia & Høiland, Klaus (2008). Chemotaxonomic differentiation between Cortinarius infractus and Cortinarius subtortus by supercritical fluid chromatography connected to a multi-detection system. Trends in Chromatography.  ISSN 0972-8635.  4, s 79- 87 Vis sammendrag
 • Gulden, Gro & Høiland, Klaus (2008). ISAM VII at Finse, Norway, 2005. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  31, s 7- 16
 • Høiland, Klaus (2008). Vomsopper, planteeternes små hjelpere, I: Iver Mysterud & Atle Mysterud (red.),  Med lua i hånda. Festskrift til Ivar Mysterud på 70-årsdagen.  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-90934-77-9.  Kapittel.  s 124 - 133 Vis sammendrag
 • Kauserud, Håvard; Stige, Leif Christian; Vik, Jon Olav; Økland, Rune Halvorsen; Høiland, Klaus & Stenseth, Nils Christian (2008). Mushroom fruiting and climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  105, s 3811- 3814 . doi: 10.1073/pnas.0709037105
 • Niskanen, T; Kytövuori, I; Bendiksen, E.; Bendiksen, Katriina; Brandrud, T.E.; Frøslev, T.G.; Høiland, Klaus; Jeppesen, T.S.; Liimatainen, K & Lindstrøm, H (2008). Cortinarius (Pers.) Gray, In H. Knudsen & J. Vesterholt (ed.),  Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera.  Nordsvamp.  ISBN 978-879839613-0.  Kapitel.  s 661 - 777
 • Stoknes, Ketil; Høiland, Klaus; Norgaard, Erik & Hammer, Jan-Petter (2008). From food to waste to food – a high yield of mushrooms from food waste compost. Mushroom Science.  ISSN 0077-2364.  (17), s 272- 285 Vis sammendrag
 • Brondz, Ilia; Ekeberg, Dag; Høiland, Klaus; Bell, David. S. & Annino, Amy R. (2007). The real nature of the indole alkaloids in Cortinarius infractus: Evaluation of artifact formation through solvent extraction method development. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1148, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.chroma.2007.02.074 Vis sammendrag
 • Gulden, Gro & Høiland, Klaus (2007). Mykologi - soppforskning, I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  e. Kryptogamene - de blomsterløse vekstene.  s 243 - 266
 • Høiland, Klaus (2007). Jørstad, Ivar (1887-1967), I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  a. Biografier.  s 335 - 336
 • Høiland, Klaus (2007). Stilksporesoppenes nye system. Agarica.  ISSN 0800-1820.  27, s 18- 44 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus & Jørgensen, Per M. (2007). Knaben, Gunvor Snekvik (1911-93), I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  a. Biografier.  s 337 - 338
 • Høiland, Klaus & Jørgensen, Per M. (2007). Lokale floristiske undersøkelser, I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  d. Fanerogami - blomsterplantenes floristikk og taksonomi.  s 131 - 177
 • Høiland, Klaus & Lie, Thore (2007). Blytt, Axel Gudbrand (1843-98), I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  a. Biografier.  s 316 - 318
 • Mysterud, Ivar; Høiland, Klaus; Koller, Gry & Stensrud, Øyvind (2007). Molecular characterization and evaluation of plant litter-associated fungi from the spring 'grazing corridor' of a sheep herd vulnerable to alveld disease. Mycopathologia.  ISSN 0301-486X.  164, s 201- 215 . doi: 10.1007/s11046-007-9045-4 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2006). De heterotrofe: slim, tarmer og hyfer. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  64(1), s 55- 67 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2006). Sand dune fungi on Lista (Vest-Agder, SW Norway) revisited after 33 years. Agarica.  ISSN 0800-1820.  26, s 39- 54 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2006). Where have all the flowers gone?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  64(3), s 198- 203 Vis sammendrag
 • Bendiksen, Egil & Høiland, Klaus (2005). Vedboende sopp i Hirkjølen skogforsøksområde - et feltstudium. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  1(4), s 22- 30 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlsen, Tor; Eidesen, Pernille Bronken; Gulden, Gro; Høiland, Klaus & Jenssen, Kolbjørn Mohn (2013). Sopp på Svalbard. Dreyers forlag.  ISBN 978-82-8265-091-5.  168 s.
 • Høiland, Klaus (2008). Snutetutes reise til Finse. Norsk Biologforening BIO, Finse Forskningssenter.  ISBN 978-82-997130-1-6.  224 s. Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus & Økland, Rune Halvorsen (ed.) (2008). Arctic and alpine mycology VII. Natural History Museums and Botanical Garden, University of Oslo.  ISBN 82-7420-045-4.  211 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Colman, Jonathan Edward; Flydal, Kjetil; Rannestad, Ole Tobias; Tsegaye, Diress; Ryvarden, Leif; Høiland, Klaus; Eftestøl, Sindre; González-León, Alejandro & Reksten, Synne Sofie (2017). Effects of the Lista wind power plant on roadside revegetation and the space use of moose, red deer and roe deer.
 • Høiland, Klaus (2017). Barnålbeviset i Fasting Torgersen-saken.
 • Høiland, Klaus (2017). De giftige vårplantene.
 • Høiland, Klaus (2017). Den bakvendte reisen.
 • Høiland, Klaus (2017). Elledalens planter.
 • Høiland, Klaus (2017). Er det liv, er det sopp.
 • Høiland, Klaus (2017). Giftige planter.
 • Høiland, Klaus (2017). Giftsopper.
 • Høiland, Klaus (2017). Norske giftsopper.
 • Høiland, Klaus (2017). På kanten til animistisk om trær. - Bokanmeldelse av: Wohlleben, P. 2016. Trærnes hemmelige liv. ISBN 9788202510. Cappelen Damm.. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  74(4), s 220- 220
 • Høiland, Klaus (2017). Sopp, gras, insekt, beitedyr = én symbiose.
 • Høiland, Klaus (2017). Spiselige ugras.
 • Høiland, Klaus (2017). Vekster i tekstene til Alf Prøysen.
 • Høiland, Klaus & Botnen, Synnøve Smebye (2017). Studier av ektomykorrhiza på krypvier i sanddynene på Lista.
 • Høiland, Klaus & Lie, Thore (2017). Christen Smith - Norges første botanikkprofessor, et 200-års minne for hans død. Biolog.  ISSN 0801-0722.  35(1), s 33- 41
 • Kool, Anneleen; Bøckman, Petter; Høiland, Klaus & Lier Horst, Jørn (2017). Vin & Vitenskap: Planter i krimetterforskning.
 • Bjorå, Charlotte Sletten & Høiland, Klaus (2016, 16. januar). Botanikerne kommer -de nye filmheltene. [Radio].  EKKO helg, P2.
 • Rose, Carina; Torgersen, Eivind; Ørmen, Torfinn; Høiland, Klaus & Jakobsen, Kjetill Sigurd (2016, 28. november). Hva er egentlig en art?. [Internett].  http://forskning.no/2016/11/-biologi-hva-er-egentlig-en-art.
 • Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Hofton, Tom Hellik; Larsson, Karl-Henrik & Høiland, Klaus (2015). Sopper. Fungi, I: Snorre Henriksen & Olga Hilmo (red.),  Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-41-9.  Sopper.  s 132 - 156
 • Hammami, Amir; Høiland, Klaus & Gorbitz, Carl Henrik (2014, 28. november). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Høiland, Klaus; Andersen, Tom & Vrålstad, Trude (2014). Indole alkaloid profiles in ergot (Claviceps purpurea): Is there a link between chemotype, genetic group and ecology?.
 • Vrålstad, Trude; Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Andersen, Tom; Høiland, Klaus & Kauserud, Håvard (2014). Links between genetics, indole alkaloid chemistry and ecology within the grass-parasitic Claviceps purpurea species complex. Vis sammendrag
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Büntgen, Ulf; Halvorsen, Rune; Egli, Simon; Senn-Irlet, Beatrice; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Dämon, Wolfgang; Nordén, Jenni; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M.; Semenov, Mikhail A.; Stenseth, Nils Christian & Boddy, Lynne (2013). Reply to Gange et al.: Climate-driven changes in the fungal fruiting season in the United Kingdom. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(5), s E335- E335 . doi: 10.1073/pnas.1221131110
 • Vrålstad, Trude; Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Høiland, Klaus & Andersen, Tom (2013). INDOLE-ALKALOID PROFILES IN NORWEGIAN CLAVICEPS PURPUREA POPULATIONS – RELATIONSHIPS BETWEEN CHEMORACES, GENETIC GROUPS, AND ECOLOGY. Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2012, 18. mai). Fascination of Plants Day. [Radio].  NRK P1, Nitimen og Østlandsendingen. Vis sammendrag
 • Stenseth, Nils Christian; Lie, Thore & Høiland, Klaus (2012). Peter Chr. Asbjørnsen - en mangfoldig naturforsker. Biolog.  ISSN 0801-0722.  30(2), s 11- 23 Vis sammendrag
 • Wesenberg, Jan; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Halvorsen, Rune; Hanssen, Even W.; Høiland, Klaus & Pedersen, Oddvar (2011). Finn Wischmann (28.10.1918–08.05.2011). Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  69(4), s 208- 216
 • Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt & Høiland, Klaus (2010). XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Vis sammendrag
 • Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt; Høiland, Klaus; Torkelsen, Anna-Elise & Wollan, Anders (2010). XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Utredning/Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Abarenkov, Kessy; Nilsson, R. Henrik; Larsson, Karl-Henrik; Alexander, Ian J.; Eberhardt, Ursula; Erland, Susanne; Høiland, Klaus; Kjøller, Rasmus; Larsson, Ellen; Pennanen, Taina; Sen, Robin; Taylor, Andy F. S.; Tedersoo, Leho; Ursing, Björn M.; Vrålstad, Trude; Liimatainen, Kare; Peintner, Ursula & Kõljalg, Urmas (2010). The UNITE database for molecular identification of fungi - recent updates and future perspectives. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  186(2), s 281- 285 . doi: 10.1111/j.1469-8137.2009.03160.x
 • Laane, Carl Morten Motzfeldt; Høiland, Klaus & Tarjem, Guro (2010, 21. mai). Slimsopp,-Framtidas Ingeniør. [Radio].  Norsk Rikskringkasting, Oslo.
 • Høiland, Klaus (2009). Charles Darwin og The Origin of Species. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 25- 25 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2009). Darwin brukt og misbrukt. argument.  ISSN 1504-6087.  (2), s 52- 53 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2009). Darwin i all sin velde! Anmeldelse av: Darwin. Verden ble aldri den samme. Redigert av Dag O. Hessen, Thore Lie og Nils Chr. Stenseth. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 2009, 405 sider. ISBN 978-82-05-39034-8. Biolog.  ISSN 0801-0722.  27(2), s 25- 26
 • Høiland, Klaus (2009). Darwins drøm - evolusjonsteorien forlengs og baklengs. Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2009). Giftslørsoppens tall!. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(4), s 14- 14
 • Høiland, Klaus (2009). Hekseringer; et UFOrståelig soppfenomen?. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(4), s 20- 22
 • Høiland, Klaus (2009). Henrik Wergeland og blomstene i hans poesi.
 • Høiland, Klaus (2009). Myk kråkefot til besvær. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(4), s 46- 47
 • Høiland, Klaus (2009). Sideblikk på homøopatistriden. argument.  ISSN 1504-6087.  (5), s 47- 47 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2009). Soppenes avskyelige problem - hva Darwin ikke studerte. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(3), s 14- 18
 • Høiland, Klaus (2009). The Origin of Fungi.
 • Thore, Lie & Høiland, Klaus (2009). Botanikeren Axel Blytt og kontakten med Darwin. Biolog.  ISSN 0801-0722.  27(1), s 6- 11 Vis sammendrag
 • Bjorbækmo, Marit Markussen; Brysting, Anne Krag; Carlsen, Tor; Høiland, Klaus; Geml, Jozsef; Schumacher, Trond; Vrålstad, Trude & Kauserud, Håvard (2008). The ectomycorrhizal fungal community associated with alpine and arctic populations of Dryas octopetala along a latitudinal gradient.
 • Blaalid, Rakel; Carlsen, Tor; Kauserud, Håvard; Brysting, Anne Krag & Høiland, Klaus (2008). Bistorta vivipara and its mycobionts - a model system for ectomycorrhizal research.
 • Høiland, Klaus; Lie, Thore & Nordal, Inger (2008). Henrik Wergeland og utviklingsfilosofens Niels Treschows innflytelse på hans dikting. Biolog.  ISSN 0801-0722.  26(2), s 24- 31 Vis sammendrag
 • Nordal, Inger & Høiland, Klaus (2008). Wergeland 2008, Wergelands liv og verk, mangfoldige Wergeland, botanikeren.
 • Brandtzæg, Per; Bye, Ragnar; Eskeland, Trond; Flood, Per; Holck, Per; Høiland, Klaus; Laane, Carl Morten Motzfeldt; Medbø, Jon Ingulf; Synnes, Ole & Økland, Rune Halvorsen (2007). Kulturkollisjon mellom naturvitenskap og jus. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (5), s 61- 62 Vis sammendrag
 • Brondz, Ilia & Høiland, Klaus (2007). Supercritical fluid chromatography resolution of secondary metabolites and multi-analysis by mass spectrometry-ultraviolet and corona charge aerosol detection.
 • Høiland, Klaus (2007). Bananfluenes Herre - Thomas Hunt Morgan (1866-1945). Biolog.  ISSN 0801-0722.  25(1), s 4- 8
 • Høiland, Klaus (2007). Tre tekniske bevis felte Torgersen - naturvitenskapelig dokument av første eller siste klasse. Biolog.  ISSN 0801-0722.  25(2), s 24- 27
 • Høiland, Klaus (2007). Vitenskapsmannen Carl von Linné. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  65(1), s 53- 61
 • Stensrud, Øyvind; Høiland, Klaus; Røberg, Kjetil & Schumacher, Trond (2007). Multi locus phylogenies highlight the evolution of morphological characters and ecological traits in Cortinarius. Vis sammendrag
 • Brondz, Ilia; Høiland, Klaus; Bell, David. S. & Annino, Amy (2006). Indole Alkaloid Separation Using the Discovery ® HS F5. Chemotaxonomic Study of Two Closely Related Brown-Spored Mushrooms. The Reporter - A Technical Newsletter for Analytical & Chromatography.  24(3), s 6- 7 Vis sammendrag
 • Stensrud, Øyvind; Gulden, Gro; Kauserud, Håvard; Høiland, Klaus & Schumacher, Trond (2006). Molecular phylogenies suggest polyphyly in morphotaxa of brown-spored agarics. Vis sammendrag
 • Brondz, Ilia & Høiland, Klaus (2006). Chemotaxonomic comparison of corinarius infractus and cortinarius subtortus using SFC fingerprint and SFC-MS analysis of indole alkaloid content. ?.  19, s 6
 • Høiland, Klaus (2006). Lesverdig bok om grønnstrømpen Hanna Resvoll-Holmsen. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  64(3), s 156- 157 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2006). Rimsoppen er en slørsopp!. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  2(2), s 16- 19
 • Kålås, Jon Atle; Viken, Åslaug; Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Hofton, Tom Hellik; Høiland, Klaus & Jordal, John Bjarne (2006). Sopp Fungi - Norsk Rødliste 2006 2006 Norwegian Red List.
 • Høiland, Klaus (2005). Ar-Razi, den store legen og biologen i tidlig middelalder. Biolog.  ISSN 0801-0722.  23(2), s 13- 14 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:28 - Sist endret 23. nov. 2017 15:38