«Reservedelsmennesket» - en toksikologisk utfordring

Det er en økende bruk av kunstige biomaterialer til skifte ut eller reparere slitte og ødelagte deler av kroppen. Kunstige ledd og tanninplantater er to eksempler. Velkjent er også kontaktlinser og tannfyllingsmaterialer. Som masterstudent ved NIOM får du sammen med erfarne forskere mulighet til å undersøke hvor trygge slike materialer er for brukeren.

Resinbaserte («plast») materialer og ulike legeringer utgjør hovedtyngden av de kunstige biomaterialene. Det er i studier vist at slike materialer, som f.eks. ben-sementer og en rekke tannbehandlingsmaterialer, avgir reaktive kjemikalier og slipe-/slitasjepartikler under og etter behandling. Flere av kjemikaliene som frigjøres er kjente allergener, og det har vært spekulert i om disse og frigjorte partikler også kan bidra til annen sykdomsutvikling. Kunnskapen om skadevirkningspotensialet til lekkasjeproduktene er imidlertid begrenset, og et viktig mål for masteroppgaver ved NIOM er å styrke grunnlaget for helserisikovurdering av biomaterialer.

Masteroppgaver ved NIOM vil ha fokus på molekylære interaksjoner mellom kjente lekkasjeprodukter fra biomaterialer og cellulære molekyler. Laboratorieforsøk med celler i kultur er et viktig verktøy ved slik kartlegging, og vil bli benyttet som eksponeringsmodell. Generelt gir forståelsen av slike interaksjoner viktig informasjon til vurdering av kjemikaliers toksiske potensiale hos mennesker, både som enkeltstoff og i blandinger. NIOM har godt utstyrte, moderne laboratorier og gode rutiner på aktuelle analysemetoder. Oppgavene vil involvere celledyrking, western blotting, fluorescensmikroskopi/konfokalmikroskopi og/eller qPCR. Studenten(e) gis opplæring i aktuelle metoder og forventes å arbeide selvstendig i forskergruppen etter opplæring.

Kontaktpersoner/veiledere ved NIOM:

Jan Tore Samuelsen (j.t.samuelsen@niom.no)
 

Publisert 10. aug. 2017 12:22 - Sist endret 22. mars 2018 08:21

Veileder(e)

  • Jan tore Samuelsen
  • Johan Øvrevik

Omfang (studiepoeng)

60