In Vivo-avdelingen

Forsøksdyr er ofte nødvendige i biologisk forskning, og Dyreavdelingens oppgave er å sørge for at de blir tatt godt vare på.

For ytterlig informasjon, til å laste ned skjema og til å søke om tilgang vær så snilt å besøk avdelingens hjemmeside

For more information, to download forms and to apply for access please visit the animal facilities homepage.

Publisert 4. apr. 2016 14:06 - Sist endret 21. mars 2017 12:46