Hjelp

Dette er ikke til annen hjelp enn til å bevare sinnets munterhet, samt å få tiden til å gå.

Helpdesk i middelalderen.

Installation of software with the new SCCM- software center

 

 

Den sikreste måten å nå oss på er via e-mail, drift@ibv.uio.no. Vi er til tider tilgjengelige på telefonen. Vi tar også imot direkte besøk - men da må du forvente noe ventetid. 

Alle brukere ved universitetet kan lage sine egne filgrupper. Her er en liten bruksanvisning til hvordan du kan benytte deg av denne muligheten.

INMETA, UiO's Microsoft leverandør, annonserer i disse dager en Web-butikk for studenter. http://www.studentlisens.no

Alle henvendelser angående denne tjenesten SKAL gå til INMETA.   

UiO Har sin egen lagringsløsning ( tilsvarende dropbox) men gratis og har 30GB med lagringsplass.