Kunnskapsressurser

Botanisk- og plantefysiologisk leksikon

Botanisk- og plantefysiologisk leksikon er en oversikt over biologiske fagtermer og en samling av artikler som gir en grunnleggende oversikt over biologi og relaterte naturfag.

Biobloggen

Biobloggen er en populærvitenskapelig fremstilling av en rekke temaer innenfor biologien.

Her kan du finne informasjon om for eksempel:

  • Livets opprinnelse
  • Sopp
  • Pionerer innenfor biologien
  • og mye mer...