Eksotoksin

Eksotoksin (gr. exo - utside; toxikon - gift) - Proteiner utskilt fra overflaten av mikroorganismer og som er giftige for mennesker og dyr, eller proteiner fra giftige frø Ut fra virkningsmekanisme kan de deles i to hovedtyper:

1) Cytolyttiske eksotoksin (gr. kytos - hul; lytein - bryte ned) som virker ved å nedbryte membraner og inneholder enzymer som f.eks. lecithinase og fosfolipase som bryter ned fosfolipider i membranen. Noen typer kalles hemolysiner (gr. haima - blod) fordi de bryter ned membranen i røde blodlegemer.

2) A+B-toksiner som virker ved at eksotoksinproteinet består av to subenheter A og B, hvor B-subenheten binder seg til reseptorer på overflaten av cellene og A-subenehten går igjennom cellemembranen og forårsaker der giftvirkningen inne i cellen.

Ricin fra kastorbønner  (Ricinus communis) og abrin fra prekatoriusbønner (Abrus preaceatorius) er eksempler på lektiner (glykoproteiner) fra planter som er A+B-toksiner hvor den delen som går inn i cellen blokkerer proteinsyntesen ved å binde seg til 60S subenheten på ribosomet.

Difteritoksin fra bakterien Coynebacterium diphtheriae gir virkning ved å blokkere overføringen av aminosyrer fra t-RNA i proteinsyntesen ved å binde seg til forlengelsesfaktor 2 og ADP-ribosylere denne. Den samme virkningsmekanismen har eksotoxin A fra bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Botulinumtoksin fra Clostridium botulinum hvor A-delen av proteinet binder seg til den synaptiske membranen i nervecellen og hindrer frigivelse av neurotransmittoren acetylcholin. Acetylcholin gir sammentrekning av muskelfibre, men når frigivelsen av acetylcholin er blokkert kan ikke muskelfibrene trekkes sammen og musklene lammes.

Tetanustoksin fra Clostridium tetani hvor A-delen transporteres inn i nervecellene (neuroner) som vanligvis slipper ut neurotransmitteren glycin (en aminosyre). Under normale forhold vil glycin blokkere for frigivelse av acetylcholin fra den terminale nerveenden og musklen er avslappet. Tetanustoksin blokkerer imidlertid for frigivelsen av glycin slik at det skilles ut store mengder acetylcholin fra den terminale nerveenden som stimulerer muskelsammentrekning.

Koleratoksin er et eksotoksin og enterotoksin som også er et A+B toksin. Se endotoksin og enterotoksin.

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 13. mars 2018 12:14