print logo

Eksponensiell vekst

Eksponensiell vekst - Vekst som øker eksponensielt med tiden. Hastigheten er proporsjonal med størrelsen på organismen (eller med antall organismer) slik at jo større organisme eller flere individer desto større vekst. Encellete organismer (bakterier, gjær) viser ofte eksponensiell vekst inntil det blir mangel på et vekststoff.

Publisert 4. feb. 2011 10:16