Embryogenesen

Embryogenesen - Prosessen hvor embryo utvikler seg til en plante med rot og skuddmeristem (sporofytt). Embryogenesen starter ved at zygoten gjennomgår en ulik celledeling som gir to celler med forskjellig størrelse og polaritet (forskjell mellom spiss og basis). Den ene dattercellen får det meste av cytoplasma og den andre får det meste av vakuolen og det er denne siste som deler seg og gir suspensor. Embryo gjennomgår flere stadier med forskjellige genprogram som synes felles for enfrøbladete og tofrøbladete planter frem til globulært stadium. Hos de tofrøbladete følger deretter hjertestadiet og torpedostadiet. Morfogener er stoffer som påvirker formen på embryo mens det utvikler seg. I somatisk embryogenese er det vanlige (somatiske) celler som kan utvikle seg til embryo.

 

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 6. nov. 2013 11:28